Mapa uznání soužití osob stejného pohlaví v Evropě

Zdroje: mapa je založena na originální rešerši a je platná ke květnu 2022. Zpracoval: Michal Pitoňák.