Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

N=N (U=U)

“Nedetekovatelní” virus HIV sexuální cestou nepřenášejí

Nedávno se na stranách prestižního lékařského žurnálu The Lancet v sekci komentářů rozhořela zajímavá diskuse, ve které odborníci otevřeli diskusi na téma jazyka, kterým bychom se měli vyjadřovat v souvislosti s reálnými “riziky” infekčnosti HIV+ osob, které  jsou dlouhodobě léčené antiretrovirovými léky (tj. podstupují takzvanou ART terapii).

Nedávné reprezentativní studie totiž prokázaly, že HIV+ osoby, které úspěšnou antiretrovirovou léčbou dosáhly tzv. nedetekovatelné (někdy též hovorově nazývané nulové) virové nálože, tj. že u nich byl ART léčbou vir potlačen pod hranici detekce laboratorním testem, popřípadě na jeho hranici, nejsou pro své sexuální partnery žádnou hrozbou a HIV+ osoby s potlačeným virem tedy HIV nepřenášejí (The Lancet HIV 2017).

V souvislosti s těmito výsledky, které potvrdily mimo jiné i klíčový význam léčby, jako prevence (princip tzv. TasP – Treatment as Prevention, v češtině léčba jako prevence) se uchytil i nový destigmatizační slogan U=U (z aj. undetectable = untransmittable), který bychom v češtině mohli přeložit jako N=N (nedetekovatelný = nepřenositelný).

Ačkoliv se tato hesla poměrně snadno ujímají v rámci komunitního kontextu, v odborných kruzích narážejí na problém, o němž se rozhořela právě i zmíněná diskuse v The Lancet. Diskuse se rozvinula v reakci na komentář Jense Lundgrena a Andrewa Phillipse, ve kterém autoři v souvislosti s konceptem TasP (léčby jako prevence) napsali:

“Antiretrovirové léky mohou zabránit sexuálnímu přenosu HIV. Pokud jsou pravidelně užívány neinfikovanými osobami jako pre-expoziční profylaxe (PrEP), pak se riziko infekce významně snižuje. A pokud jsou antiretrovirové léky užívány účinně, již infikovanými lidmi, bude riziko dalšího přenosu velmi nízké, a to i u sexuálního styku bez kondomu. V rámci populací, které jsou opakovaně testovány na HIV, a u nichž je léčba HIV antiretrovirovou terapií (ART) zahájena okamžitě, riziko přenosu HIV zřejmě klesá.”

Lundgren, J., & Phillips, A. 2018; zvýraznění bylo přidáno

Bob Leahy na tento komentář na stránkách stejného žurnálu zareagoval a upozornil, že je velmi problematický, protože užívá nesprávného vyjadřování (Leahy, B. 2018). Leahy upozornil, že spojení “velmi nízké” není vhodné, protože ho můžeme použít jen pokud nemůžeme dokázat, že by k přenosu nemohlo dojít. Autor upozorňuje, že v tomto případě ale již celá řada studií prokázala, že k žádnému přenosu nedochází, a proto není vhodné hovořit o “velmi nízkém” riziku, ale je třeba správně hovořit o “žádném” riziku. Autor proto upozorňuje na potřebu hovořit takovým způsobem, který se zakládá na vědeckých důkazech (a tedy i provedených studiích) a nikoliv na základě vlastního přesvědčení. Autor tak například uvádí, že americké CDC (Centers for Disease Control and Prevention, v čj. Centrum pro kontrolu nemocí a prevenci), tedy americká obdoba našich hygienických stanic či zdravotních ústavů, užívá následujícího vyjádření:

“Lidé, kteří berou své ART léky pravidelně, podle toho jak jsou jim předepsány, a které dosáhnou a udrží si nedetekovatelnou virovou nálož, nevystavují své HIV-negativní partnery prakticky žádnému riziku přenosu sexem”.

McCray, E & MerminJ. 2017

Podobně pak i úvodní pasáž editorů speciálního čísla The Lancet, věnovaného konceptu U=U (N=N) v prosinci loňského roku poměrně jednoznačně shrnula, že:

“Fakt, že lidé infikovaní virem HIV, u kterých byl vir potlačen, nemohou sexuálně přenášet dál, je nyní v komunitě HIV/AIDS pozitivních osob obecně přijímanou skutečností a je důsledkem shromažďování důkazů od počátku roku 2000.”

The Lancet HIV 2017

Na základě této diskuse, která se odehrála na stranách jednoho z nejprestižnějších a nejrespektovanějších lékařských žurnálů na světě, bychom tedy i my chtěli jednoznačně upozornit na potřebu přesného vyjadřování, které je založeno na vědeckých důkazech.

Lidé žijící s HIV, kteří díky účinné ART terapii dosáhli dlouhodobě tzv. nedetekovatelné virové nálože, proto pro své sexuální partnery nepředstavují žádné riziko přenosu (HIV), ani pokud neužívají kondom.

Literatura

  • Leahy, B. (2018). Language used to convey HIV infection risk is important. The Lancet HIV, 5(6), e272. https://doi.org/10.1016/S2352-3018(18)30103-6
  • Lundgren, J., & Phillips, A. (2018). Prevention of HIV transmission by antiretroviral therapy. The Lancet HIV, 5(3), e108–e109. https://doi.org/10.1016/S2352-3018(17)30204-7
  • McCray, E and Mermin, J (2017). HIV & AIDS in the United States: information from the CDC’s Division of HIV/AIDSS Prevention. https://docs.wixstatic.com/ugd/de0404_fab89a3aaeeb406bbd7898d0e90d5dac.pdf
  • The Lancet HIV. (2017). U=U taking off in 2017. The Lancet HIV, 4(11), e475. https://doi.org/10.1016/S2352-3018(17)30183-2