Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Mapa uznání soužití osob stejného pohlaví v Evropě

PDF stažitelná mapa

Zdroje: mapa je založena na originální rešerši a je platná ke květnu 2022. Zpracoval: Michal Pitoňák