Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Rovnost manželství

Manželství osob stejného pohlaví, někdy známé také jako „homosexuální manželství“, nebo „manželství gayů a leseb“, je manželstvím, do kterého vstupují osoby stejného pohlaví. Tento sňatek pak můžeme chápat jak ve významu občanském či sekulárním, tak i ve významu církevním.

Termín „homosexuální manželství“ není vhodným termínem, protože se zakládá na terminologii „homosexuality“, která byla již dříve problematizována jako patologizující a medicínská. Tento termín nejčastěji užívají organizace, které se zrovnoprávněním svazků osob stejného pohlaví, na roveň svazků osob rozdílného pohlaví, nesouhlasí.

Termín „manželství gayů a leseb“ bývá naopak někdy užíván v médiích či v rámci lobbingu, avšak rovněž není zcela vhodný, protože může vytvářet dojem, že „gayové a lesby“ chtějí nějaká zvláštní práva, přičemž ve skutečnosti se domáhají pouze zrovnoprávnění, a nikoliv nějakého zvláštního postavení.

Pojmem rovnost manželství pak označujeme takové právní a reálné společenské podmínky, ve kterých je s páry stejného i opačného pohlaví zacházeno jako s páry sobě rovnými. Pojmy rovné manželství a rovnost manželství tedy značí, že se jedná o institut, který osoby nehledě na jejich pohlaví či genderovou identitu váže naprosto stejnými, a nikoliv rozdílnými, právy a povinnostmi.

Na základě uvedených důvodů preferujeme užívání pojmů rovné manželství a rovnost manželství.

V Česku v současnosti o dosažení rovnosti manželství usiluje kampaň „Jsme fér“ zaštítěná Koalicí za manželství, kterou tvoří organizace Amnesty InternationalLogos Česká republikaMezipatraPrague Pride, PROUD a od roku 2018 rovněž Queer Geography.

Zdroje: mapa je založena na originální rešerši. Zpracoval: Michal Pitoňák.