Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Historie registrovaného partnerství v Česku

Zpracoval: Milda Šlehofer

Historický přehled klíčových událostí, které vedly k přijetí zákona o registrovaném partnerství. Dosažení registrovaného partnerství bylo klíčovým bodem prvního porevolučního emancipačního hnutí, které představovalo Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) v ČR a později Gay Iniciativa (GI) a Gay a lesbická Liga (GLL).

1992

První konkrétní návrh

Sdružení organizací homosexuálních občanů (SOHO) v ČR představuje první konkrétní návrh na začleněním registrovaného partnerství do Zákona o rodině a do Občanského zákoníku.

1992

První petice

Historicky první petici na podporu registrovaného partnerství podporuje řada významných osobností.

březen 1995

SOHO oslovilo prezidenta ČR

Václava Havla, předsedu vlády ČR Václava Klause a předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milana Uhdeho a požádalo je o podporu záměru.

říjen 1995

SOHO v ČR předkládá první návrh zákona

odpovědným státním institucím k posouzení (3 varianty řešení).

listopad 1995

Miloš Zeman vyjadřuje podporu

V rozhovoru pro SOHO revue předseda ČSSD Miloš Zeman jako první český vrcholový politik vyjadřuje podporu zákonu o registrovaném partnerství.

8. 11. 1995

Zákon zamítnut

První návrh zákona poprvé zamítnut vládou Václava Klause.

3. 11. 1995

Václav Havel vyjadřuje podporu

Prezident Václav Havel v rámci tiskové konference vyjadřuje institu registrovaného partnerství podporu.

17. 12. 1997

Druhý návrh zákona

Poslanci Zuzana Rujbrová (KSČM), Jana Gavlasová (ČSSD) a Jaroslav Zvěřina (ODS) předkládají druhý (první poslanecký) návrh zákona o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví poslanecké sněmovně.

21. 01. 1998

Znovu zamítnut

Vláda ČR Josefa Tošovského návrh zákona zamítla.

02. 04. 1998

Zamítnut sněmovnou

Návrh zákona poprvé zamítla i Poslanecká sněmovna (ze 161 přítomných poslankyň a poslanců bylo pro zamítnutí 83 – 18 ODS, 18 SPR-RSČ, 15 KDU-ČSL, 14 ČSSD, 11 ODA, 6 US, 1 nezařazený (potřeba bylo 81) a proti 57 (hlasování č. 161)).

04. 02. 1999

Třetí návrh předložen

Poslanci Zuzka Rujbrová (KSČM), Jan Zahradil (ODS), Jitka Kupčová (ČSSD) a Monika Horáková (Unie svobody) sněmovně předkládají třetí (druhý poslanecký) návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví.

21. 01. 1998

Souhlas s návrhem

Vláda Miloše Zemana zastoupeného 1. místopředsedou vlády Vladimírem Špidlou vyjádřila s tímto návrhem souhlas.

31. 03. 1999

Návrh na zamítnutí neschválen

Poslanecká sněmovna neschválila návrh 6 poslankyň a poslanců na zamítnutí návrhu zákona (hlasování č. 150), neschválila vrácení navrhovateli k dopracování navržené poslancem ODS Markem Bendou (hlasování č. 151). Zákon byl postoupen do druhého čtení.

17. 06. 1999

Posun?

Petiční výbor doporučil sněmovně schválit návrh zákona.

29. 06. 1999

Projednání ve druhém čtení

Poslanecká sněmovna projednala návrh zákona v druhém čtení v obecné rozpravě (10. bod programu) a neschválila návrh poslankyň Vlasty Parkanové (KDU-ČSL) a Evy Fischerové (ČSSD) na zamítnutí návrhu zákona (hlasování č. 38).

30. 06. 1999

Druhé čtení projednáno

Poslanecká sněmovna projednala návrh zákona v druhém čtení v podrobné rozpravě, neschválila návrh poslance Cyrila Svobody (KDU-ČSL) na zamítnutí návrhu zákona (hlasování č. 53) a schválila opětovné vrácení návrhu zákona ústavně právnímu výboru a petičnímu výboru (hlasování č. 54).

12. 10. 1999

Obstrukce KDU-ČSL

Na 17. schůzi projednala poslanecká sněmovna opět návrh zákona opět v druhém čtení v obecné rozpravě a neschválila návrh poslance Cyrila Svobody (KDU-ČSL) na zamítnutí návrhu zákona (hlasování č. 32) a schválila již třetí postoupení návrhu zákona ústavně právnímu výboru a petičnímu výboru (hlasování č. 33). Obstrukce KDU-ČSL.

02. 12. 1999

Znovu zamítnut

Na 19. schůzi se poslanecká sněmovna vrátila k projednávání návrhu zákona opět v druhém čtení v obecné rozpravě. Návrh poslance Cyrila Svobody (KDU-ČSL) na zamítnutí návrhu zákona byl nejprve schválen (hlasování č. 126), pak bylo hlasování zpochybněno procedurální připomínkou poslancem ČSSD Stanislavem Křečkem (hlasování č. 127) a v následném hlasování č. 128 byl návrh zákona zamítnut – z přítomných 175 poslankyň a poslanců bylo pro zamítnutí 91 (potřeba bylo 88), proti 69 (usnesení č. 631).

04. 01. 2000

Zeman vyjadřuje sympatie

Předseda vlády ČR Miloš Zeman v rozhovoru s Václavem Moravcem vyjadřuje sympatie k menšině homosexuálů.

04. 05. 2000

Rada vlády ČR pro lidská práva

navrhla vládě usnesení o přípravě věcného záměru návrhu zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví.

14. 06. 2000

Vláda ČR Miloše Zemana

na své schůzi projednala návrh Rady vlády ČR pro lidská práva na přípravu věcného záměru zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví. Vláda přijala usnesení č. 598 – z přítomných 13 členů vlády hlasovalo 12 pro a nikdo proti.

02. 09. 2000

Gay iniciativa v ČR

Parlament SOHO v ČR schválil transformaci sdružení organizací v občanské sdružení pod názvem Gay iniciativa (GI) v ČR.

17. 09. 2001

Rada vlády ČR pro lidská práva

Vláda ČR Miloše Zemana připravila vládní návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví.

13. 10. 2001

HAPP(Y)ENING

V Praze na náměstí Míru uskutečnil veřejný HAPP(Y)ENING na podporu zákona o partnerském soužití.

25. 10. 2001

Návrh znovu vrácen

Návrh zákona byl poslaneckou sněmovnou vrácen vládě k přepracování, pro blížící se volby do PS byla ale možnost nového předložení vyloučena.

24. 06. 2002

Programové prohlášení vlády

ČSSD při sestavování programového prohlášení vlády s US-DEU a KDU-ČSL neopomněla zařadit schválení zákona o registrovaném partnerství, což ovšem odmítla KDU-ČSL.

01. 12. 2022

Součást legislativního plánu Ministerstva spravedlnosti

Příprava návrhu zákona o registrovaném partnerství se stala součástí legislativního plánu Ministerstva spravedlnosti v ČR pro rok 2003.

23. 06. 2003

Další pokus?

První znění návrhu zákona o registrovaném partnerství a o změně souvisejících zákonů zpracovaný ministerstvem spravedlnosti pod vedením Pavla Rychetského.

04. 02. 2004

Špidla odložil na neurčito

Vláda Vladimíra Špidly odložila projednávání vládního návrhu zákona bez udání důvodu na neurčito (předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek se nechal slyšet, že je vhodnější aby ČSSD návrh předložila jako poslanecký).

21. 04. 2004

Poslanecký návrh

Ve spolupráci s GI v ČR a GLL je vypracován poslanecký návrh (Taťána Fischerová, Jitka Kupčová, Jan Zahradil, Kateřina Konečná, Vlastimil Ostrý, Zdeněk Jičínský, Jaroslav Zvěřina, Vladimír Koníček, Pavel Svoboda) zákona o registrovaném partnerství.

19. 05. 2004

Projednána osekaná verze

Vláda ČR Vladimíra Špidly projednala návrh předložený ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády a navrhla vypustit vzájemnou vyživovací povinnost, vztah k dětem a vznik společného jmění manželů a několik dalších dílčích úprav. Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10 a proti 2.

02. 06. 2004

Církve jsou proti

Církev bratrská a Slezská církev evangelická na konferenci duchovních k rodinné politice ve dnech 31. 5. – 2. 6. přijali stanovisko proti registrovanému partnerství.

18. 06. 2004

1. čtení návrhu

1. čtení návrhu zákona proběhlo na 33. schůzi poslanecké sněmovny. Nejdříve byl hlasován návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, který nebyl přijat. Stejně dopadl i návrh Vlasty Parkanové na zamítnutí zákona. Nakonec byl přikázán k projednání petičnímu výboru.

11. 02. 2005

Jeden hlas scházel

Poslanecký návrh zákona nebyl schválen ve třetím čtení o jeden jediný hlas.

07. 07. 2004

Církev je stále proti

Biskupové Římskokatolické a Řeckokatolické církve, shromáždění na plenárním zasedání České biskupské konference na Velehradě ve dnech 6. a 7. 7. 2004, se připojují k Prohlášení konference duchovních Církve bratrské a Slezské církve evangelické a.v. k rodinné politice.

07. 09. 2004

4056 podpisů petice

GLL předala 273 petičních archů na podporu přijetí zákona o registrovaném partnerství s 4056 podpisy petičnímu výboru poslanecké sněmovny. Petiční výbor na své 31. schůzi doporučil přijetí zákona ve znění schválených pozměňovacích názorů.

16. 11. 2004

Prodloužení nabití účinnosti

Petiční výbor přijal pozměňující návrh na prodloužení termínu účinnosti návrhu zákona o registrovaném partnerství v tom smyslu, že případně přijatý zákon vstoupí v účinnost tři měsíce po zapsání ve Sbírce zákonů.

29. 04. 2005

Další návrh

Skupina poslanců předkládá nový poslanecký návrh zákona o registrovaném partnerství se zapracovanými věcnými připomínkami.

29. 05. 2005

Paroubkovo neutrální stanovisko

Vláda Jiřího Paroubka zaujala k návrhu zákona neutrální stanovisko.

16. 12. 2005

Zákon schválen

Zákon je schválen poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení.

26. 01. 2006

Schváleno senátem

Návrh zákona o registrovaném partnerství je schválen 45 senátorkami a senátory z 65 přítomných.

16. 02. 2006

Prezidentské veto

Prezident ČR Václav Klaus zákon vetuje.

15. 03. 2006

Prezidentské veto přehlasováno

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR veto prezidenta ČR přehlasovala, zákon o registrovaném partnerství byl definitivně schválen jako první v postkomunistických zemí.

01. 07. 2006

Photo by Nick Karvounis on Unsplash

Zákon vstupuje v platnost

Zákon o registrovaném partnerství vstupuje v platnost, téhož dne uzavírají první partnerství v Ostravě v obřadní síni magistrátu 26letý kuchař Pepa a 42letý železničář Karel.

1/1/2019

Timeline Heading

This is Timeline description, you can change me anytime click here