Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Náš tým

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. / Předseda

Spoluzakladatel Queer Geography. Michal Pitoňák je absolventem oborů biologie, geografie a sociální geografie a regionální rozvoj, které vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti pracuje jako výzkumný pracovník v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech, kde se věnuje problematice kvality života a duševního zdraví LGBTQ+ či obecně ne-heterosexuálních a trans lidí. V současnosti se zabývá především výzkumem tzv. menšinového stresu u LGBTQ+ lidí. Rozvíjí rovněž obor LGBTQ+ psychologie a aktivně se podílí na destigmatizaci prevence HIV v Česku. Spolupracuje s řadou dalších organizací, je členem Meziresortní koordinační skupiny pro řešení problematiky HIV/AIDS v ČR a Výboru pro sexuální menšiny při Radě vlády pro lidská práva. Má zkušenosti s výukou na Katedře severoamerických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současnosti externě spolupracuje se svou mateřskou Katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje, kde nárazově vyučuje teorii sociální geografie, především pak témata z oblasti geografií sexualit, feministické a queer teorie. Spolek Queer Geography založil v roce 2017 s cílem popularizovat vědu a přispět ke sdílení poznání mezi jednotlivými vědními obory.

Email: michal.pitonak@queergeography.cz 

Osobní stránky

Ing. arch. Lukáš Pitoňák / Grafik, IT, webmaster

Spoluzakladatel Queer Geography Lukáš Pitoňák vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze Dejvicích, má pracovní zkušenosti s filmovým designem, vizuální projekcí, interiérovým designem a architekturou vnitřního i vnějšího prostoru, projekcí, počítačovým 3D renderingem, programováním ve webovém prostředí. V QG se zabývá převážně grafickým designem, správou webu a webdesignem. Část svého volného času investuje do neziskových projektů – pracoval pro Člověka v tísni, má zkušenosti s administrací několika webových prezentací včetně GeoQol (PřF UK), EPCLIRA (NUDZ), či databázového dotazníkového serveru při webu Queer Geography. Ve zbylých volných chvílích je ponořen ve sci-fi příbězích, excel tabulkách či kreslí obrazy měst budoucích.

Email: lukas.pitonak@queergeography.cz

Bc. et Mgr. Jade MacEwan / Editorka, překladatelka, dobrovolnice

Jade MacEwan získala bakalářský titul v oborech výtvarné umění a německý jazyk na Univerzitě De Montfort ve Velké Británii a nedávno dokončila magisterský titul v oboru psychologie na Leeds Beckett University, v jehož rámci se zaměřovala na svůj hlavní výzkumný projekt v oblasti LGBTQ + psychologie. Je samostatně výdělečně činná jako překladatelka z němčiny do angličtiny a pracuje hlavně s obchodními, právními a lékařskými texty. Jako členka Queer Geography se její práce zaměřuje hlavně na psaní článků o aktuálních problémech LGBTQ + a poskytování zpráv o právech LGBTQ + z celého světa. Rovněž se podílí na podpoře práv a povědomí o LGBTQ + ve spolupráci s řadou dalších organizací. Kromě toho její zájmy zahrnují umění, politiku, její domácí mazlíčky a cestování.

Mgr. Jolana Navrátilová / Editorka, překladatelka, dobrovolnice

Jolana vystudovala sociologii a anglický jazyk a literaturu na Masarykově univerzitě a převážně se živí překlady (např. trilogie Nyxia, odborné texty ze sociálních věd). Formovaly ji Gender centrum FSS MU, STUD Brno či NESEHNUTÍ a spolupracovala s týmem brněnských průvodů hrdosti Queer Parade Brno nebo sdružením hoLky v Brně. Má ráda sci-fi, dějiny středověku a procházky lesem. V současnosti dobrovolničí ve Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity a pro Queer Geography překládá některé texty. 

Mgr. Františka Jirousová, Ph. D. / Korektorka

Františka Jirousová působí ve Queer Geography jako dobrovolná korektorka některých textů. Vystudovala filosofii na FF UK, zabývá se především dílem Pierra Teilharda de Chardin. Živí se jako redaktorka odborné literatury. Ve volném čase píše romány (Vyhnanci, Velmi vzdálený oheň) nebo filosofické články. Katolická víra ji vede k přesvědčení, že co největší různorodost je záměrem Božím, snaží se proto napomáhat jednotě v různosti především co se týká postavení menšin. Tematika LGBTQ a lidí na okraji se objevuje v jejích románech, ale snaží se pomoci i drobnými aktivitami (např. právě korekturami textů). Je předsedkyní spolku Statek uProstřed, který usiluje o rekonstrukci usedlosti v Jižních Čechách pro účely tvůrčí práce umělců, studentů a setkávání neziskových organizací.

Mgr. Jan Morávek, Ph.D. / Překladatel a korektor

Jan Morávek vystudoval sociologii na FF UK. Díky Fulbrightově komisi pobýval v USA, doktorát získal na FSV UK a tamtéž se věnoval výzkumu drogové politiky a výuce. S badateli ve společenských vědách dnes spolupracuje primárně v roli překladatele a korektora odborných publikací. Překládal i některé aktuální publicistické texty na web Queer Geography. Angažoval se v ochraně životního prostředí a lidských práv, organizuje průzkum publika na Prague Pride. Má rád různé podoby komedie a díky pražskému LGBT Book Club čte poslední dobou i více kvalitní beletrie. Rád běhá, vaří a pečuje. Do budoucna sní o akčním výzkumu v prostředí chemsexu.

David Popelka / Spolupracovník a autor v sekci queer teorie

David Popelka studuje magisterský obor Gender, Sexuality and Culture na University of Manchester ve Velké Británii s podporou stipendia od Bakala Foundation. Ve svém studiu se zaměřuje na queer teorii a současná média určená LGBT+ lidem. V současnosti je aktivním členem spolku Socialist Alternative na University of Manchester, se kterým se v Manchester zabývá lokálními problémy moderní společnosti.

Mezi jeho koníčky kromě těchto oblastí patří také cestování, umění, tvůrčí psaní, návštěva muzeí a galerií, grafika, posilovna a počítačové hry (hlavně fantasy RPG s LGBT reprezentací).

Václav Jehlička / výzkumník 

Vašek studuje psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a je členem spolku studentů psychologie Psyna. V roce 2021 se společně s dalšími studenty zasloužil o založení předmětu Vybraná témata LGBTQ+ psychologie, který se jako první na katedře této oblasti plně věnuje. V rámci studia se zaměřuje hlavně na témata genderu, sexuality a partnerských vztahů ale kromě nich se zajímá i o oblasti jako pracovní psychologie, sociální psychologie a adiktologie. Ve volném čase rád cestuje, zkouší nové recepty pro svou kuchařku, čte knihy nebo hraje počítačové i deskové hry s přáteli. V rámci Queer Geography se podílí na rozšiřování kolonky LGBTQ+ psychologie a informování veřejnosti o vědeckých poznatcích z této oblasti.

Bc. Markéta Matějová / výzkumnice

Markéta studuje magisterskou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a dlouhodobě se zajímá o LGBTQ+ témata. Čtyři roky byla dobrovolnicí pro Prague Pride a v roce 2021 spoluzaložila předmět Vybraná témata LGBTQ+ psychologie na Katedře psychologie. Dříve pracovala v interdisciplinární laboratoři na MatFyzu a v HR poradenství. V Queer Geography rozšiřuje téma LGBTQ+ psychologie a rovnosti na pracovišti. Kromě Queer Geography je i členkou České společnosti ornitologické, protože pozorování ptactva považuje za nejlepší mindfulness cvičení, jaké existuje. Ve volném čase také čte, píše, hraje deskovky a poslouchá podcasty o politice. 

Bc. Kryštof Eckhardt / výzkumník a komentátor

Kryštof Eckhardt studuje politickou a regionální geografii na Přírodovědecké fakultě UK. Ve své diplomové práci se zabývá postavením LGBTQ lidí ve střední Evropě a rád by v doktorském studiu navázal tématem LGBTQ témat v geopolitice. Má zkušenosti s výukou na základní škole (dějepis, zeměpis a občanská výchova). Během své pedagogické kariéry už několikrát otázku práv LGBTQ probíral. Ve volném čase rád čte, cestuje, komentuje politické dění, které aktivně sleduje či skautuje.

Bc. Jana Kropáčková / tajemnice

Spoluzakladatelka Queer Geography. Jana Kropáčková vystudovala bakalářský obor humanitní vzdělanost na Univerzitě Karlově v Praze a při svém studiu se zaměřovala zejména na studium antropologie a sociologie. Mezi její koníčky kromě těchto oblastí patří historie, focení, scifi a cestování. Svou pracovní kariéru zahájila v roce 2005 a směřuje ji do administrativní oblasti. Pracovala jak v menších, tak i větších společnostech.

V Queer Geography působí jako tajemnice a její prací je administrativa, vedení účetnictví, mzdová a daňová agenda. Zároveň se podílí na odbornějších projektech, jako je například tvorba QG map či překladů.

Email: jana.kropackova@queergeography.cz