Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Mapa podpory rovnosti manželství v Evropě

Našli jste chybu? Napište nám

  Klíčové studie jejichž data byly podkladem pro naši komparativní analýzu zahrnují:

  EB 2015 – Special Eurobarometer 437 “Discrimination in the EU in 2015”
  PEW 2017 – PewResearchCentre Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe
  ILGA 2016 – International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association: and the Political: Attitudes to LGBTI People Around the World (Geneva; ILGA, October 2016)
  IPSOS 2013 – IPSOS, Same-Sex Marriage Citizens in 16 Countries Assess Their Views on Same-Sex Marriage for a Total Global Perspective, 2013
  NDI 2015 – National Democratic Institute Public Opinion Poll in the Balkans on LGBTI Communities (implemented by IPSOS)

  Data pro některé státy byla dostupná pouze ze specifických zdrojů: 

  Ve 37 tisícovém Lichtenštejnsku byl k dispozici pouze nevědecký průzkum veřejného mínění spuštěný lichtenštejnským deníkem Vaterland na 1159 online čtenářích v roce 2017. Liberální Island se touto otázkou již několik let nezabývá, a proto jsme zobrazili data z poslední dostupné statistiky pořízené výzkumnou organizací Gallup v roce 2004, data jsou sice již nepřístupná online, avšak jsou citovaná v přehledné švédské publikaci Jennie Westlund: „Regnbågsfamiljers ställning i Norden. Politik, rättigheter och villkor“ (Duhové rodiny v severských zemích. Politika, práva a podmínky) z roku 2009. Ve Švýcarsku bylo rovněž obtížné získat mezinárodně srovnatelná data, a proto jsme čerpali z aktuální studie místní LGBT organizace Pink Cross z roku 2016, data ze Švýcarska mají proto omezenější srovnatelnost. Data z Turecka pak byla založena na mezinárodní studii IPSOS z roku 2015.