Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Genderová studia v České republice

Photo by Pawel Czerwinski on Unsplash

V České republice lze studovat genderová studia na dvou univerzitách. První je ale důležité si vysvětlit, co to vůbec genderová studia jsou a k čemu jsou užitečná. Genderová studia jsou interdisciplinárním akademickým oborem, jež spojuje dohromady humanitní i sociální vědy; studia genderu se obecně věnují analýze sociálních, politických a kulturních sfér vytvářející naše představy o mužství a ženskosti a normy, které ovlivňují vztahy mezi pohlavími (FFS, n.d.; MUNI, n.d.). V oboru se mohou zároveň střetávat feministická, mužská i queer studia.

Genderová studia si kladou za cíl připravit studující na kariérní dráhu v široké oblasti profesionálních činností zahrnující uplatnění ve státní správě i samosprávě, v nevládních neziskových organizacích, v médiích, v oblasti sociálně právní, poradenské a konzultační činnosti (ve veřejném i komerčním sektoru), ve vzdělávání a akademii.

Na bakalářské úrovni lze studovat genderová studia v rámci specializace na Katedře sociologie Fakulty sociálních studií (FFS) Masarykovy univerzity (MU). Tato specializace na připravuje své absolvující po teoretické i metodologické stránce tak, aby byli schopni analyzovat genderově relevantní problémy. Součástí kurzu je i praxe v neziskové organizaci, na úřadu či v komerční firmě.

Pokračovat na magisterské úrovní lze na dvou místech. Jednak v genderových studiích mohou studující pokračovat i na magisterském stupni oboru sociologie MU, kde mají v případě zájmu možnost si gender studia zvolit jako specializaci. 

Samostatný navazující magisterský program genderových studií zajišťuje Katedra genderových studií na Fakultě humanitních studiích (FHS) Univerzity Karlovy (UK). Magisterský program na FSS MU nabízí studujícím celou řadu předmětů v oblastech feminismu, queer teorie či sociologie, které umožní prohloubit chápání genderových konstrukcí. Kurz připraví všechny absolvující oboru ke komplexním a kritickým analýzám významů a důsledků společenských konstrukcí v organizaci společnosti.

FSS MU píše o genderových studiích na svých stránkách,

Pozornost věnovaná sociálním nerovnostem z genderové perspektivy je v českém veřejném (mediálním i politickém) i akademickém kontextu dlouhodobě podceňovaná. V mezinárodních srovnáních si Česká republika pohoršuje (gender pay gap, zastoupení žen ve veřejných a akademických funkcích, absence podpory zapojení otců v soukromé sféře apod.), a proto ze strany mezinárodního společenství roste tlak na politickou reprezentaci ČR, aby tyto nerovnosti zdůvodňovala, analyzovala a řešila. Absolventky a absolventi oboru genderových studií takové kompetenci (kriticky reflektovat a analyzovat) během studia nabydou a mohou ji zaměstnavatelům poskytnout. (MUNI, n.d.).

Autor: David Popelka

Literatura: