Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Queer inkluzivní sexuální výchova 

Aktuální stav sexuální výchovy v Česku

Sexuální výchova v České republice prochází v posledních letech zásadními změnami a výzvami. Jednou z hlavních charakteristik současného stavu je zvýšená společenská otevřenost k tématu sexuality a sexualitě mladých lidí. To je pozitivním krokem směrem k eliminaci tabu kolem sexuální výchovy.

Avšak i přes pozitivní trendy stále existují výzvy. Jednou z hlavních je nedostatečná a nejednotná sexuální výchova v rámci českých škol. Zatímco některé školy implementují moderní, komplexní sexuální vzdělávání zahrnující témata jako zodpovědnost, vzájemný respekt a prevenci sexuálního násilí, jiné se drží tradičního, biologicky zaměřeného přístupu.

Další výzvou je nedostatečná dostupnost informací o sexuální výchově mimo školní prostředí. Mladí lidé by měli mít přístup k relevantním a důvěryhodným zdrojům, které jim pomohou chápat a řešit otázky týkající se sexuality.

Naše organizace, Queer Geography, věří v důležitost inkluzivní sexuální výchovy, která zahrnuje různorodé pohledy na gender a sexuální orientaci. Jsme připraveni podporovat iniciativy, které směřují k zlepšení sexuální výchovy v Česku a k vytvoření bezpečného prostředí pro všechny mladé lidi bez ohledu na jejich sexuální orientaci.

Aktuální stav sexuální výchovy v Česku vykazuje pozitivní i negativní tendence. Zlepšení dostupnosti komplexní sexuální výchovy a podpora inkluze jsou klíčovými kroky směrem k vytvoření zdravého a respektujícího prostředí pro mladé lidi.

WORKSHOP V RÁMCI PRAGUE PRIDE:

Queer inkluzivní sex. výchova 

VOLNĚ DOSTUPNÉ ONLINE I V PDF:

Příručky inkluzivní sex. výchovy

Vnášení queer témat do škol

Cest jak queer témata vnášet do škol je mnoho, níže se podíváme na některé z nich, které lze aplikovat zejména v rámci sexuální výchovy:

  • Reflektování pestrosti – pokud mluvíme o lásce, uvádějme i příklady jiných než heterosexuálních párů, reflektujme i různá vztahová či rodinná uspořádání. Pokud se bavíme o našich povahách, osobnostech, nevynechávejme z této diskuze genderovou identitu. Můžeme společně reflektovat genderové stereotypy a narativy, které pro rozdílné gendery panují, a sdílet, co pro nás naše genderová identita znamená a reprezentuje. 
  • Vyvracení mýtů o sexuálním životě – mýty se mohou týkat pohlavních orgánů (panenské blány jako údajného symbolu panenství), vzhledu pohlavních orgánů (např. časté zobrazování vulvy s malými stydkými pysky a zásadně bez chloupků) nebo očekávání od sexu – například vnímání sexu pouze jako penetrace penis-vagína, což jednak reprodukuje cisheteronormativní obraz sexu (sex je vnímám jako akt, který může provádět pouze cis žena s cis mužem), a zároveň je to velmi nebezpečné z hlediska chybějících informací o dalších typech sexu (orální sex, anální sex, prstění/honění či jiné sexuální dotyky a stimulace různých částí těla, sex online, masturbace či sex s použitím sexuálních hraček a pomůcek,..). Nebezpečnost informování pouze o penetrativním sexu a také výlučné vnímání sexu jako penetrativního pak vytváří pomyslnou hiearchii různých druhů sexu, a může vytvářet dojem, že nějaké druhy sexu jsou “méně důležité či hodnotné”, či že je lze po druhých požadovat i za cenu překročení jejich hranic a přání, protože “přeci o tolik nejde”.
  • Inkluzivní jazyk – důležitou součástí komunikace ve škole je senzitivní jazyk, kterým dáváme najevo, že chápeme rozmanitost lidí, a zviditelňujeme skupiny, na které může být často zapomínáno. Výrazy jako studující či žactvo nám umožňují promlouvat k celé skupině bez toho, abychom používali*y generické maskulinum a zároveň tak oslovujeme inkluzivně i nebinární a další genderově rozmanité lidi. Místo velmi uzavřené kategorie dívky můžeme v tématu menstruace použít citlivě sousloví lidé, kteří menstruují, které reflektuje, že menstruace je jev týkající se lidí různých genderových identit.

Vybrané naučné a didaktické materiály pro začleňování queer sexuální výchovy

Organizace kam se obrátit

O projektu GaminGEE (GAME-based tools to Foster an INtegrative model for early Gender Equality Education – česky „Nástroje pro podporu integrativního modelu pro včasné vzdělávání v oblasti genderové rovnosti založené na hrách“)

Cílem projektu GaminGEE je poskytnout vyučujícím, rodičům a dalším osobám v oblasti vzdělávání, návod, jak identifikovat a řešit nevhodné chování spojené s nepřijímáním sexuální a genderové rozmanitosti, poskytnout podporu těm, kteří jsou sami sexuálně nebo genderově rozmanití, a vést dospívající k porozumění a přijímání sexuální a genderové rozmanitosti.

Projekt GaminGEE, je společným projektem mezinárodního konsorcia organizací. Vedoucím partnerem je University of Burgos (UBU; Španělsko), odbornou stránku společně s koordinátorem UBU má na starosti Queer Geography (ČR), Geyc (Rumunsko), Lastekaitse Liit (Estonsko) a Catness Game Studio (Španělsko).