Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Právní postavení neheterosexuálních lidí ve světě

Našli jste chybu? Napište nám

    Zdroje: mapa je založena na originální rešerši Queer Geography a je platná k březnu 2023 (interaktivní verze) a červnu 2020 (stažitelná verze). Z velké části jsme vycházeli z dostupných informací poskytovaných v reportu ILGA – International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association: Carroll, A. and Mendos, L.R., State-Sponsored Homophobia 2017: A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition (Geneva; ILGA, May 2017).

    Doporučená citace: Michal Pitoňák, Petra Pelcová a Lukáš Pitoňák (2020): Mapa právního postavení ne-heterosexuálních lidí ve světě. Queer Geography. Dostupné online: https://www.queergeography.cz/web2/pravni-postaveni-ne-heterosexualnich-lidi-ve-svete/