Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Příručky inkluzivní sexuální výchovy

Volně dostupné příručky pro podporu sexuálního vzdělávání dospívajících jsou k dispozici zdarma a v češtině, online i v PDF, a jsou rozdělené na:

Většina kapitol (obrázky napravo) obsahuje ještě podrobnější členění na podsekce.

Více na stránce gamingee.eu

Hlavní kapitoly příruček pro podporu sexuálního vzdělávání mladistvých:

O projektu GaminGEE (GAME-based tools to Foster an INtegrative model for early Gender Equality Education – česky „Nástroje pro podporu integrativního modelu pro včasné vzdělávání v oblasti genderové rovnosti založené na hrách“)

Cílem projektu GaminGEE je poskytnout vyučujícím, rodičům a dalším osobám v oblasti vzdělávání, návod, jak identifikovat a řešit nevhodné chování spojené s nepřijímáním sexuální a genderové rozmanitosti, poskytnout podporu těm, kteří jsou sami sexuálně nebo genderově rozmanití, a vést dospívající k porozumění a přijímání sexuální a genderové rozmanitosti.

Projekt GaminGEE, je společným projektem mezinárodního konsorcia organizací. Vedoucím partnerem je University of Burgos (UBU; Španělsko), odbornou stránku společně s koordinátorem UBU má na starosti Queer Geography (ČR), Geyc (Rumunsko), Lastekaitse Liit (Estonsko) a Catness Game Studio (Španělsko). 

Příručky a jejich obsah

Odkazy směřují na příručku pro rodiny. Hledáte-li příručku pro vyučující, stačí po otevření kapitoly překliknout.