Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Queer Geography Stigma & HIV

Queer Geography za podpory U.S. Embassy v Česku a ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem

Obecné cíle projektu Queer Geography Stigma & HIV:

Východiskem k řešení našeho projektu nám byl stav epidemiologické situace na začátku roku 2018, tedy období, ve kterém vrcholil dlouhodobý nárůst nově zaznamenaných případů infekce HIV a začalo období platnosti (2018-2022) nového Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice, ve kterém byly poprvé zřetelně formulovány potřeby zavedení nových forem odpovědí na HIV, mimo jiné i destigmatizace.

Mezi základní cíle našeho projektu patřily:

 1. Poskytnout informační materiály přátelské pro komunitu (infografiky, destigmatizační články, doporučení).
 2. Podporovat mezioborový dialog a organizovat veřejné diskuse za účasti veřejnosti a odborníků/odbornic z různých oborů.
 3. Podporovat přijetí „nových“ přístupů v prevenci HIV (U=U, PrEP, atd.)
 4. Přeložit doporučený postup Americké psychologické asociace pro práci s LGB klienty/klientkami v psychologické praxi.

 

Plnění cílů projektu:

V rámci plnění prvního cíle jsme se především zasadili za to, aby každý kdo má zájem o orientaci v aktuální epidemiologické situaci, měl k těmto datům přístup. Data, která zpracovává Národní referenční laboratoř HIV/AIDS sice jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu, nicméně pro laickou veřejnost zpravidla obtížně dohledatelné a stažitelné pouze ve formátu PDF, který není příliš přátelský pro užívání v mobilních aplikacích. Z tohoto důvodu jsme na našich internetových stránkách vybrané ukazatele převedli do tzv. živých grafů a zpřístupnili je každému na jediné internetové stránce.

Rovněž se nám podařilo přeložit možná prozatím nejpodrobnější video znázorňující rozmnožování viru HIV v lidském těle, přičemž jsme v rámci doprovodného (byť již odbornějšího) textu vysvětlili, jakým způsobem účinkují nejčastější léky proti HIV. Zpřístupněním těchto informací jsme sledovali cíl odbourání strachu z užívání těchto léků, popřípadě zlepšení porozumění tomuto složitému viru.

Rovněž jsme zveřejnili informace o tzv. diagnostickém okénku, které patří mezi technologicky/biologicky podmíněné příčiny omezující efektivitu testování na HIV.

Druhý cíl našeho projektu – podporování mezioborového dialogu, jsme plnili formou organizování veřejných diskusí, při kterých se nám podařilo přizvat experty/expertky z různých oborů. V krátkém přehledu, jsme zorganizovali:

  • 20. 5. 2018 panelovou diskusi (Světlo pro AIDS)
  • 10. 7. 2018 Diskusi: PrEP: pokroky v kombinované prevenci HIV
  • 9. 8. 2018 Diskusi: Ohrožení nebo rizikoví? Stigma a zdraví ne-hetero mužů (živě jsme streamovali)
  • 3. 10. 2018 Přednášku s panelovou diskusí: Stigma & HIV in sexual minority men, (živě jsme streamovali, účastnil se odborník z Yale Dr. John Pachankis).
  • 15. 3. 2019 aktuální závěrečný workshop (živě jsme streamovali – část I., část II. – chybí posledních několik minut)

Plnění druhého cíle se volně překrývalo s cílem třetím, neboť obsahem našich akcí bylo především diskutovat a podporovat formy prevence a léčby, které v současnosti narážejí na určité překážky ať ve formě nízké reálné či geografické dostupnosti, vysoké ceny, nízké informovanosti, skepsi, odmítání či nízkou míru podpory ze strany odborníků, atd. K některým z nich jsme publikovali samostatné příspěvky, přičemž hlavní oblastí, kterou se nám, ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, podařilo posunout významně dopředu je problematika poskytování informací o pre-expoziční profylaxi (zkráceně PrEP). Postupně jsme tak vydali dvě publikace a zpřístupnili i interaktivní mapu o stavu zavádění této dodatečné formy prevence v Evropě:

 

 

Mezi další přístupy významné v oblasti destigmatizace a normalizace diagnózy „HIV pozitivní“ jsme se věnovali podpoře kampaně N=N (z angličtiny U=U):

 

Čtvrtým cílem, který ovšem rovněž stál na samém počátku našeho projektu bylo dokončení překladu Doporučeného postupu pro psychologickou praxi s lesbami, gayi a bisexuálními klient-y/kami, který ač zdánlivě nesouvisí s problematikou prevence HIV, tvoří klíčový dokument, díky němuž nejvíce ohrožené skupiny (včetně gayů, bisexuálů a dalších mužů, kteří mají sex s muži), ale i další skupiny včetně lesbických, bisexuálních a queer žen, osob nebinárních a trans osob, mohou získat odbornou pomoc od psychologů/psycholožek a psychoterapeutů/psychoterapeutek, které se nově budou moci v tomto dokumentu, který byl původně vydán Americkou psychologickou společností, v oblasti poskytování odborné pomoci těmto osobám vzdělávat. Doporučený postup obsahuje i specifickou kapitolu zaměřenou na problematiku HIV.

 

 • Date

  1 března, 2019

 • Client

  US Embasy v Praze

Prep Manuál