Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze den 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je podle článku 4, bod 7 správcem osobních údajů Queer Geography, z. s. (QG), IČO: 066 24 308 se sídlem Márova 2806/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5 zapsaný ve Spolkovém rejstříku, L 69486 vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „správce“).

Podle článku 4, bodu 1 se osobními údaji rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

Naše webová adresa je: https://www.queergeography.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Správce zpracovává pouze osobních údaje získané přímo od subjektu údajů.

Správce zpracovává tyto kategorie osobních údajů:

– osobní údaje členů spolku, jako jsou například jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, telefonní číslo, kontaktní adresa, emailová adresa a podobně

– osobní údaje ze smluvních plnění

Komentáře webových stránek

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média webových stránek

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře webových stránek

Kontaktní formuláře těchto stránek odesílají Vaše vložená data přímo do emailové schránky příjemce a nedochází k ukládání těchto dat na serveru webu. Současně s Vámi vloženými poli se může zaznamenat Vaše IP adresa.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika

Na těchto stránkách probíhá sběr dat pomocí služby známé jako Google Analytics. Její pravidla a informace o sběru dat je možné vidět zde: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ a zde: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none a zde https://policies.google.com/privacy?hl=en . Doba úschovy vašich dat, jako je například vaše veřejní IP adresa a informace o Vašem pohybu na našich stránkách se uchovávají po dobu 26 mesíců. Tyto údaje jsou sbírány pouze pro statistické účely monitoringu pohybu na stránkách QG a není možno určitý záznam spojit s konkrétní osobou.

Google Analytics chrání důvěrnost údajů Google Analytics několika způsoby:

Smluvní podmínky Google Analytics, které musejí všichni zákazníci služby Google Analytics dodržovat, zakazují odesílat službě Google Analytics údaje umožňující zjištění totožnosti. Mezi údaje umožňující zjištění totožnosti patří veškeré údaje, pomocí nichž by společnost Google mohla dostatečně identifikovat konkrétní osobu. Jedná se mimo jiné o jména, e-mailové adresy nebo fakturační údaje.
Údaje Google Analytics nesmějí být bez souhlasu zákazníka sdíleny, s výjimkou určitých okolností, například když to vyžadují zákony.
Bezpečnostní týmy odborníků Google zajišťují zabezpečení proti externímu ohrožení dat. Interní přístup k údajům (např. ze strany zaměstnanců) je omezen mechanismy kontroly a postupy v oblasti přístupu zaměstnanců k údajům

S kým sdílíme vaše údaje

QG jako organizace nesdílí Vaše data s žádnou třetí stranou, kromě výše popsané služby Google Analytics, který svým pluginem na této stránce určitá data sbírá.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, tak komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat, popřípadě na požádání kompletně smazat.

Data shromážděná službou Google Analytics jsou uchovávána po dobu 26 mesíců.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Vaše data výše uvedená jsou zpracovávána buď přímo na serverech webu QueerGeography, popřípadě emailovými a jinými službami společnosti Google.

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a jejich uložišť.

Pro zamezení uniku dat, duplicit a nejasností, uchovává správce osobní údaje pouze v elektronickém a jednom listinném úložišti.

–          Úložiště v elektronické podobě je zabezpečeno heslem a standardními bezpečnostními programy, u nichž je zajištěna automatická aktualizace.

–          Uložiště v listinné podobě se nachází v sídle spolku QG.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze členové hlavního výboru spolku QG. Správce vždy ke konci kalendářního roku zhodnotí nastavené bezpečností postupy při uchovávání osobních údajů a případně provede potřebné změny.

Oznamovací povinnost

V případě jakéhokoli porušení zabezpečení údajů správce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin nahlásí daný incident dozorovému orgánu a v případě kdy hrozí, že by se mohl incident závažně dotknout práv dotčených subjektů údajů, správce bezodkladně informuje i je.

Správce následně podnikne všechny dostupné kroky k tomu, aby k danému bezpečnostnímu incidentu již nedošlo.


Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí nařízením GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018.