Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Mapa adopčních práv párů stejného pohlaví v Evropě

Našli jste chybu? Napište nám

    Počínaje první legalizací adopce párem stejného pohlaví (homoparentální adopce) v roce 2001 v Nizozemsku, mají v současnosti páry stejného pohlaví stejná adopční práva, jako páry rozdílného pohlaví, v 17 evropských zemích. V dalších 4 zemích (Estonsko, Itálie, Slovinsko a Švácarsko) v současnosti existuje přístup alespoň k tzv. nepravému osvojení, nebo lidově k přiosvojení, kdy jedna osoba ze svazku páru stejného pohlaví může požádat o osvojení dítěte partnera nebo partnerky.

    Zdroje: mapa je založena na originální rešerši Queer Geography a je platná k březnu 2023 (stažitelná ke konci roku 2019).