Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Praha v letošním roce hostí velmi významnou konferenci v oblasti duševního zdraví. Do velmi širokého programu konference byli zařazeny rovněž témata z oblasti sexualit.

  • Indická výzkumnice Shivangi Gupta například přednesla příspěvek na téma zacházení s LGBT psychiatrickými pacienty v Indii.
  • Druhá prezentující Seda Karakaya z Turecka se zaměřila na zkušenosti LGBT jednotlivců se zdravotnickými službami v Turecku.
  • Velice zajímavou prezentaci na téma prevence sebevražednosti LGBT mladistvých pak představila Elizabeth Hughes ze Spojeného Království.
  • Sekci zaměřenou na sexuality pak uzavřel Ian Needham ze Švýcarska, který se podělil o výzkum zaměřený na přístup k sexualitě seniorů v rámci prostředí pečovatelských služeb v domovech pro seniory.

Related posts