Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Celonárodní dotazníkové šetření o situaci kolem COVID-19

SBĚR DAT BYL UKONČEN 14. 4. 2020
 
Naše práce se dlouhodobě zaměřuje i na sledování sociálně-psychologických a sociálně-epidemiologických dopadů nejrůznějších problémů, ať již se jedná o diskriminaci LGBTQ+ lidí, problematiku epidemie HIV nebo otázky související se společenskými normami a politikami v ohledu sexuálního občanství.
 

Naše zkušenosti jsme tedy v rámci probíhající celosvětové pandemie chtěli zužitkovat a vytvořili jsme komplexní dotazníkové šetření nazvané Já a COVID-19, které má mít za cíl:

(1) Zjišťovat reálný dopad na fyzické a duševní zdraví jak u osob infikovaných koronavirem SARS-CoV-2, tak i všech občanů v Česku, kteří jsou aktuálně epidemií ohrožení.
(2) Vyhodnocovat obecnou seznámenost s příznaky onemocnění.
(3) Sledovat rostoucí stigmatizaci, diskriminaci a násilí namířené proti osobám s COVID-19, popřípadě proti osobám, které jsou z nejrůznějších, pandemií motivovaných důvodů, nyní terčem útoků a nesnášenlivosti.
(4) Sledovat dopady opatření na každodenní život lidí, na jejich zaměstnání a ekonomickou stabilitu respektive na riziko finanční tísně – včetně otázek týkající se možnosti práce z domova.
(5) Za použití k tomu určených psychometrických nástrojů vyhodnocovat i míru strachu z nákazy, tedy ukazatel, který se může projevit jako klíčový pro porozumění efektivity a vlivu zavedených opatření.
(6) Analyzovat používání médií.
(7) Porozumět dopadu zvýšeného užívání sociálních médií a sítí v čase prodloužené doby, kterou většina z nás tráví v nyní v domácím prostředí.
(8) Zajímat se o dodržování preventivních opatření, avšak i jejich porozumění.
(9) Měřit obtížnost/snadnost dostupnosti prostředků, jakými jsou roušky či dezinfekce.
(10) Ptát se na názory ohledně povinného užívání roušek.
(11) Nezapomenout ani na zapojení do dobrovolnických aktivit a poděkovat všem za tuto práci.

Dotazník je přístupný zde.

Related posts