Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Milé kolegyně, milí kolegové, milé společenstvo,

jako předseda Queer Geography a výzkumný pracovník Národního ústavu duševního zdraví v rámci svého projektu usiluji o usnadnění vyhledání poskytovatelů*poskytovatelek péče a služeb pro LGBT+ / queer lidi. Z otázky: „Jak můžeme usnadnit vyhledání poskytované péče a služeb pro LGBT+ / queer lidi, či jejich blízké žijící v různých regionech?“ se tak stala reálná aktivita – mapovací dotazník.

 Dotazník je primárně určen psychoterapeutům*psychoterapeutkám, psychologům*psycholožkám, klinickým psychologům*psycholožkám, psychiatrům*psychiatričkám, sexuologům*sexuoložkám, rodinným / partnerským mediátorům*mediátorkám, koučům*koučkám, duchovním knězům*farářkám – pastoračním pracovníkům*pracovnicím, sociálním pracovníkům*pracovnicím, ale i dalším osobám, které poskytují péči LGBT+ /queer lidem a také těm, kteří jsou otevření práci s nimi, případně mají předchozí zkušenosti či specializaci v této oblasti.

Cílem je do budoucna usnadnit vyhledání specifické i nespecifické péče a služeb, které jsou vyhledávané LGBT+ / queer lidmi či jejich rodinami a blízkými. Zkrátit interval mezi „uvědoměním si potřeby péče“ a její „výslednou dostupností“ v různých regionech.
Patříte-li mezi cílovou skupinu, prosím Vás o vyplnění dotazníku, pokud ne, pak Vás poprosím například o sdílení nejen na sociálních sítích, ale i skrze Vaše emailové kontakty či další cesty, kterými se dostaneme i mimo Vaše nejužší sítě.

Vyplnění zabere maximálně 15 minut a to i za předpokladu, že se rozepíšete v otevřených otázkách.

S poděkováním,
Michal Pitoňák

Related posts