Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Tento článek byl do češtiny přeložen se svolením jeho autorky Dorottyi Rédai. Původní článek v angličtině ze dne 31. 3. 2022 vyšel na webu CNN.
Překlad: Jolana Navrátilová
Redakce QG: Michal Pitoňák
Úvodní obrázek Mark Maraz na Unsplash (editováno)

Dorottya Rédai je aktivistka a akademička s doktorátem ze Středoevropské univerzity. Stála v čele dětské knihy „Pohádka pro každého“, která obsahuje LGBTQ postavy. Je členkou lesbického sdružení Labrisz Lesbian Association. Tento komentář vyjadřuje její vlastní názory.

Jak se děti stávají nástroji v Orbánově anti-LGBT propagandě

Tato neděle bude rozhodujícím okamžikem moderních maďarských dějin – dnem, ke kterému vzhlížím se smíšeným pocitem naděje a obav. Po dvanácti letech pravicově populistické vlády premiéra Viktora Orbána – během nichž změnil zemi z liberální demokracie na samozvanou „demokracii neliberální“ – budou Maďaři hlasovat o tom, zda zůstane u moci a bude pokračovat na své cestě k plné autokracii. Druhou možností u volebních uren je bezprecedentní opoziční koalice šesti stran a s ní šance vrátit naši zbloudilou zemi na demokratickou cestu.

Neděle však není pouze dnem parlamentních voleb – koná se rovněž referendum. Referendum s manipulativními otázkami, které cílí na znepokojení a obavy lidí ze sexuálních menšin. Klade veřejnosti čtyři otázky na to, zda podporují „propagaci“ obsahu týkajícího se sexuální orientace u dětí. V podstatě se tak ptá lidí, zda chtějí, aby jejich děti byly ve škole a v médiích vystaveny homosexuální propagandě.

Neděle však není pouze dnem parlamentních voleb – koná se rovněž referendum. Referendum s manipulativními otázkami, které cílí na znepokojení a obavy lidí ze sexuálních menšin.

Referendum pokládá lidem otázky jako např: „Podporujete, aby se nezletilým dětem bez jakýchkoli omezení ukazoval mediální obsah sexuální povahy, který je schopen ovlivnit jejich vývoj?“. Orbán tak nutí občany, aby odpovídali nesouhlasně, neboť na zvolené formulace by každý rozumný člověk řekl „ne“.

Referendum navazuje na zákon Orbánovy vlády zavedený loni v létě (takzvaný „Zákon na ochranu dětí“ – více o něm jsme v QG psali zde), který vážným způsobem porušuje právo mladých lidí na přístup k informacím o menšinových sexualitách a LGBTQ lidech. Kvůli tomuto zákonu zahájila Evropská unie proti Maďarsku coby členskému státu právní žalobu s tím, že porušuje „základní práva LGBTIQ osob“ podle evropského práva.

Z právního hlediska tedy nedělní referendum nedává příliš smysl, neboť klade stejné otázky, které jsou již upraveny zmíněným zákonem. Skutečným účelem referenda – vzhledem k jeho načasování – je podpořit poselství vládní předvolební kampaně o tom, že maďarské občany a jejich děti ohrožuje „homosexuální propaganda“ přicházející z „prohnilého Západu“. A Orbán se opět může prezentovat jako velký ochránce tradičních národních hodnot.

Skutečným účelem referenda – vzhledem k jeho načasování – je podpořit poselství vládní předvolební kampaně o tom, že maďarské občany a jejich děti ohrožuje „homosexuální propaganda“ přicházející z „prohnilého Západu“.

Coby odbornice na genderová studia bych mohla dlouze rozebírat, jak je přístup této vlády ke společenským otázkám patriarchální, sexistický, homofobní, transfobní, nacionalistický, rasistický a xenofobní. Vlastně bych to byla bývala mohla dělat dříve, neboť právě můj obor byl v Maďarsku v roce 2018 zakázán.

Jelikož jsem také lesbická aktivistka, vím, jak emocionálně i psychicky devastující dopad má tato rétorika na LGBTQ lidi v Maďarsku. Naše pouhá existence bývá označována za „propagandu“. Je s námi zacházeno jako s nepřítelem (koho přesně, mohli bychom se ptát), naše sexuální orientace a genderová identita jsou spojovány s pedofilií – takže na základě jednoduché asociace jsme vlastně zločinci.

S dětmi pak tento diskurz zachází jako s nepopsanými listy – dnes jsou ještě asexuálními, ale jsou to budoucí heterosexuálové, jejichž „normální“ sexuální vývoj by mohli někteří dospělí „poškodit“. Podle tohoto pohledu na svět lze říci, že pokud svému dítěti přečtete pohádku o dvou princích, kteří se do sebe zamilují, jste vinni tím, že jste z „normálně se vyvíjejícího“ dítěte udělali homosexuála nebo transsexuála. Protože jinak by se samozřejmě žádné dítě LGBT+ osobou nestalo.

Dětská kniha Pohádková země je pro každého, na níž se Dorottya Rédai podílela (publikováno se svolením autorky)

Což vím velice dobře, protože jsem koordinátorkou (nebo vílou kmotřičkou) knižního projektu Pohádková země je pro každého, antologie sedmnácti pohádek, z nichž v pěti vystupují LGBTQ hrdinové a ve zbytku další znevýhodnění nebo menšinoví lidé.

Knihu vydalo v září 2020 maďarské lesbické sdružení Labrisz, malá nezisková organizace, jejíž členkou jsem od roku 2004. Pořádáme mnoho vzdělávacích aktivit a v případě této knihy bylo naším cílem poskytnout mladším dětem, jejich rodičům a vyučujícím nástroj k rozhovorům o různých tématech, od diskriminace přes gender, rasu, třídu až po sexualitu. Kniha je však také o lásce, štěstí, kouzlech a hledání svého pravého já.

Knihy, která do konce letošního roku vyjde v deseti jazycích (pozn. red. a také u nás v Česku), se okamžitě chopili její odpůrci. Maďarská vláda ji označila za „homosexuální propagandu“ a Orbán krátce po jejím vydání řekl: „Pokud jde o homosexualitu, Maďarsko je tolerantní země a má trpělivost. (…) Existuje však červená čára, kterou nelze překročit, a já svůj názor prostě shrnu takto: nechte naše děti na pokoji!“

Snahy o rozpoutání skandálu odstartovala Dora Duro, představitelka krajně pravicové parlamentní strany Naše vlast, která knihu veřejně skartovala. Ačkoli to Duro zjevně neměla v úmyslu, tento násilný čin v zemi s nacistickou a komunistickou historií ničení knih veřejnost značně popudil. Kniha se stala bestsellerem, a co víc: stala se symbolem odporu proti opresivní politice maďarských vlád vůči LGBTQ lidem a menšinám obecně.

Ilustrace z knihy Dorottyi Rédai Pohádková země je pro každého (publikováno se svolením autorky)

Bezprostředně po zavedení „Zákona na ochranu dětí“ zažila LGBT+ komunita ze strany okolní společnosti zvýšenou ostražitost a legitimizaci verbálního nebo fyzického násilí. Všeobecná nevole má nejrůznější projevy: starosta malého města například nařídil místní knihovnici, aby odstranila výtisky Pohádkové země je pro každého z regálu s dětskými knihami, ve státní televizi došlo k cenzuře lesbického polibku v epizodě Jessicy Jones, ale objevilo se i verbální a fyzické násilí vůči LGBTQ lidem. Podle Hattér Society, která podporuje maďarskou LGBTQ komunitu, se od zavedení zákona zvýšil počet případů násilí vůči LGBTQ.

Na druhou stranu však zmíněný zákon přinesl LGBTQ lidem také větší společenskou podporu. Mnoho heterosexuálních lidí, včetně celebrit a vlivných osobností, kteří se nikdy na podporu LGBT+ otázek nevyjadřovali, vystoupilo proti útoku na pohádkovou knihu a později i proti „Zákonu na ochranu dětí“.

LGBT+ identita se zpolitizovala a postavit se za práva LGBTQ lidí se stalo synonymem obrany všeobecných lidských práv a demokracie v Maďarsku. Mezitím se ruský prezident Vladimir Putin, Orbánův spojenec v anti-LGBTQ propagandě a velebení tradičních genderových rolí, ukázal jako válečný štváč, jehož realizace hodnot tradičního mužství přináší smrt tisícům vlastních mužů a nepředstavitelné utrpení milionům žen a dětí. Uvidíme, zda Orbánovi jeho desetileté přátelství s Putinem tuto neděli ve volbách uškodí.

Pokud referendum uspěje a Orbánova strana Fidesz zvítězí, bude moci hlasování využít k ospravedlnění další homofobní a transfobní legislativy. Nebo ho může využít k tomu, aby se vzepřela EU a mezinárodním sankcím za porušování dohod o lidských právech, se slovy: „tohle si přeje maďarský lid“. Proto spolu se svými kolegy/němi vyzýváme voliče, aby své hlasovací lístky v referendu zneplatnili. Nejlepším způsobem, jak to udělat, je označit jak „ano“, tak „ne“ – neboť pro jeho závaznost je nutné, aby v něm platně hlasovalo alespoň 50 % voličů.

V tomto referendu se děti staly nástrojem Orbánovy vládní anti-LGBTQ propagandy. Nesmíme dopustit, aby uspěla.

Related posts