Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Autorka: Jolana Novotná, zakladatelka a koordinátorka programu LGBT* stárnutí PROUD z.s.

Organizace EL*C Eurocentralasian Lesbian* Community vydala k 30. březnu 2023 unikátní studii o stárnutí leseb* v EU. Z iniciativy Seniorského programu Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD z.s.) se do ní zapojila i Česká republika, jmenovitě Jolana Novotná za PROUD z.s. a Michaela Jirsová za Život 90.

Studie nese název Making the Invisible Visible: an analysis of older lesbians lived experiences (Zviditelnění neviditelných: analýza žitých zkušeností starších leseb) a je k dispozici na adrese: https://europeanlesbianconference.org/older-lesbians-research-2023/

Upozorňuje na neviditelnost stárnoucích leseb ve společnosti i ve výzkumech zaměřených na LGBT* lidi a konsekvence tohoto stavu: nedostatečnou pozornost věnovanou jejich finanční situaci, přístupu ke zdravotním službám a bydlení, dopadech diskriminace na jejich životy.

Zdůrazňuje omezení, které v tomto ohledu má i šetření Agentury Evropské unie pro základní práva (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) o situaci LGBT* lidí z roku 2019 – FRA LGBTI II Survey. Výzkumnice EL*C zjistily kvantitativní analýzou dat šetření, že lesby ve věkové kategorii 55+  jsou nedostatečně zastoupeny. Tyto slepé skvrny se týkají zejména leseb vystavených několikanásobné stigmatizaci a diskriminaci – trans leseb, nebinárních leseb, leseb z národnostních a etnických menšin, náboženských menšin, leseb s fyzickým znevýhodněním.

Jedním z hlavních problémů leseb* 55+ je finanční nejistota, protože se nachází v průniku několika společenských jevů – jako ženy neheterosexuální orientace jsou více vystaveny prekarizaci práce, mají nižší penze z důvodu genderu a trpí chudobou ve stáří. V oblasti bydlení se potýká s problémy 19 % starších leseb a mnoho z nich se obává diskriminace v zařízeních dlouhodobé péče o seniory*seniorky.

Zpráva ale přináší také řešení a doporučení z žité praxe lesbických aktivistek a jejich spojenců, včetně například školení pro zdravotníky a poskytovatele péče.

Mnoho starších leseb* také zmobilizovalo svoje zdroje a na systémovou společenskou diskriminaci a nepříznivé reakce rodin odpovídalo hledáním kreativních řešení a vytvářením silných mezigeneračních pout.

Kapitoly zprávy nesou názvy: Existují starší lesby?, Kde jsou starší lesby?, Jak se daří starším lesbám? a Starší lesby pečují o sebe navzájem i o svět kolem sebe. Příloha I obsahuje doporučení, příloha II metodologii výzkumu.

Do výzkumu se zapojily tyto země EU: Řecko, Maďarsko, Česko, Rakousko, Itálie, Německo, Švédsko, Francie, Španělsko a Portugalsko.

Related posts