Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Představení online příruček pro genderově citlivou sexuální výchovu

Michal Pitoňák, předseda QG, společně s Marcela Macháčková, Agáta Hrdličková a Lukáš Pitoňák v rámci Queer Geography v posledních měsících pracoval na přípravě nových vzdělávacích materiálů, díky kterým věříme, že půjde opět k kousek posunout kvalitu sexuální výchovy v Česku. Pokud vás naše práce zajímá, tak vás srdečně ve čtvrtek 4. května zveme do sálu Pedagogické fakulty UK na naší minikonferenci, kde jako klíčová řečnice vystoupí také průkopnice genderově inkluzivního vzdělávání a vedoucí katedry psychologie Pedf UK doc. Irena Smetáčková.

Tato akce je součástí mezinárodního projektu koordinovaného univerzitou ve španělském Burgosu a v České republice realizovaného spolkem Queer Geography.

Cílem akce je představit novou komplexní metodiku pro inkluzivní a genderově vyváženou sexuální výchovu na školách, kterou jsme vyvinuli ve spolupráci s partnerskými organizacemi z Estonska, Rumunska a Španělska. Metodika je určena nejen pro vyučující, ale také pro pedagogické a psychologické pracovníky, výchovné poradce a poradkyně.

V průběhu akce se seznámíte s naším novým online výukovým prostředím, které bude následně všem dostupné v češtině i angličtině (ale také v dalších jazycích našich projektových partnerů). Představíme vám příklady řešení témat, které v široce pojaté oblasti sexuální výchovy sahají od komunikace a nastavování hranic o sexu a intimitě, přes budování pozitivního vztahu k vlastnímu tělu, objevování rozmanitosti lidských genderových identit, coming outu a rozmanitosti sexuální orientace, až po komplexně pojaté celky související se sexuálním zdravím, neopomíjející potřeby LGBTQ+ osob či otázek, na které jste dříve těžko hledali materiály v češtině.

Součástí této naší minikonference bude i přednáška doc. Ireny Smetáčkové, která je vedoucí katedry psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a průkopnice genderově inkluzivního vzdělávání v Česku. Nakonec vám též poskytneme vhled do další fáze našeho projektu, při které ve spolupráci s profesionálním herním studiem vyvíjíme interaktivní vzdělávací hru pro účely prohloubení a modernizaci výukových metod spojených se sexuální výchovou.
Jelikož je počet míst na naší akci omezený, tak Vás poprosíme předem o registraci vyplněním formuláře na níže uvedeném odkazu. Akce proběhne v českém jazyce. Těšíme se na vaši účast a rovněž na Vaše podněty.

Protože očekáváme velkou účast, nezapomeňte se prosím zaregistrovat. Registrační formulář je dostupný na této adrese.

Těšíme se na všechny!

Related posts