Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Queerujeme coming-out: O příčinách a následcích dospívání v heteronormativním světě

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) se svými partnery letos otevírá první ročník svého filmového festivalu Na Hlavu, v rámci kterého chceme mimo jiné otevřít témata související s duševním (ne)zdravím široké veřejnosti.

Diskuse s názvem „Queerujeme coming-out: O příčinách a následcích dospívání v heteronormativním světě„, proběhne již tento pátek od 19h v malém sálu kina Světozor je pak již součástí doprovodného programu workshopů a seminářů. Zde krátce k obsahu:

Coming-out bývá běžně v médiích i každodenních konverzacích lidí diskutován většinou jen z pohledu jednotlivce, který jím prochází. Jaký je ale jeho širší společenský dopad, jak coming-out ovlivňuje celou rodinu? Co vlastně vůbec coming-out ve společnosti podmiňuje, z čeho se vlastně při coming-outu „vychází“? Proč coming-outem neprocházejí i heterosexuálové? Jak a proč se liší sexuální dospívání LGBT lidí od sexuálního dospívání heterosexuální většiny? O kterých komplikacích prozatím nemluvíme a proč tomu tak je?

Tyto a mnohé další otázky otevřu v rámci diskuse společně s Mgr. Peterem Porubským a Mgr. Zdeňkem Slobodou, kteří přijali mé pozvání.

Mgr. Peter Porubský vystudoval psychologii a biologii na univerzitě ve slovenské Nitře, celý svůj dosavadní profesní život věnoval oblasti sociální péče, neziskovému sektoru a prevenci rizikového chování. Souběžně se studiem pracoval jako konzultant na dětské lince důvěry. V Praze žije od roku 2003. Působil jako vedoucí Kontaktního centra SANANIM zabývající se péči o osoby ohrožené drogovou závislostí. Absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v telefonické krizové intervenci, v motivačních rozhovorech a v rodinném poradenství. Od roku 2010 pracuje jako vedoucí Linky bezpečí.

 

Mgr. Zdeněk Sloboda vystudoval mediální studia na FSV UK v Praze. V letech 2008 – 2009 byl výzkumníkem v odd. Gender & sociologie SOÚ AV ČR. Od roku 2011 působí na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP v Olomouci. Od roku 2013 je členem (od 2015 předsedou) Výboru pro sexuání menšiny Rady vlády pro lidská práva. Je autorem knihy „Dospívání, rodičovství a (homo)sexualita“ (Pasparta, 2016).

 

Vstupenky a rezervace jsou k dispozici na následujícím odkazu: http://festivalnahlavu.cz/workshopy-a-seminare/lgbt/
Můžete se rovněž „odkliknout“ a pozvánku na událost sdílet v rámci oficiální Facebookové události: https://www.facebook.com/events/676044535936945/

Těšíme se na Vás!

RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.

 

 

Related posts