Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Před několika dny oběhla sociální sítě infografika z dílny RadioFreeEurope. V rámci infografiky nazvané “Jak Evropané nahlížejí na homosexualitu” (How Europeans View Homosexuality) bylo jen velmi obtížné si nevšimnout extrémních prezentovaných propadů ve společenském přijetí “homosexuality”, ke kterým údajně v Česku a na Slovensku došlo. Pro Česko graf zobrazuje údajný propad z 83% společenské podpory v roce 2007 na 59% podporu v roce 2019. Pro Slovensko jsou pak prezentovaná procenta pro stejná léta obdobná (66 % a 44 %). Je pochopitelné, že první reakce bude vyvolávat nějaké emoce, zvědavost či pochyby. Podívejme se tedy, zda tato čísla obstojí kritickému pohledu. Nejprve se podívejme na vlastní zdroj těchto dat (PEW, 2019) a to, zda jsou vhodně interpretována.

Dotčené hodnoty ze studie PEW zahrnují odpovědi na otázky:

 • Které z následujících tvrzení je bližší vašemu názoru? (Which one of these comes closer to your opinion?)

Homosexualita by měla být společností přijímána NEBO Homosexualita by neměla být společností přijímána
(Homosexuality should be accepted by society OR Homosexuality should not be accepted by society)

Výsledky – Česko:

2019:

 • 59 % Homosexualita by měla být společností přijímána
 • 26 % Homosexualita by neměla být společností přijímána
 • 14 % Neví/odmítl*a odpovědět

2013:

 • 80 % Homosexualita by měla být společností přijímána
 • 16 % Homosexualita by neměla být společností přijímána
 • 4 % Neví/odmítl*a odpovědět

2007:

 • 83 % Homosexualita by měla být společností přijímána
 • 16 % Homosexualita by neměla být společností přijímána
 • 1 % Neví/odmítl*a odpovědět

2002

 • 83 % Homosexualita by měla být společností přijímána
 • 16 % Homosexualita by neměla být společností přijímána
 • 1 % Neví/odmítl*a odpovědět

 

Výsledky – Slovensko:

2019:

 • 44 % Homosexualita by měla být společností přijímána
 • 46 % Homosexualita by neměla být společností přijímána
 • 10 % Neví/odmítl*a odpovědět

2007:

 • 66 % Homosexualita by měla být společností přijímána
 • 29 % Homosexualita by neměla být společností přijímána
 • 6 % Neví/odmítl*a odpovědět

2002

 • 68 % Homosexualita by měla být společností přijímána
 • 30 % Homosexualita by neměla být společností přijímána
 • 2 % Neví/odmítl*a odpovědět

 

Jak z těchto dat vidíte, výše zmiňovaná infografika opomenula pro Česko zobrazit data za rok 2013 a 10% nárůst chybějících odpovědí v rámci posledního měření nebyl nijak interpretován. Protože se v předchozích letech stále opakovaly podobné hodnoty společenské přijetí „homosexuality“, je důvodné se domnívat, že nejnovější čísla jsou odchylkou od dlouhodobého trendu, která může být nejpravděpodobněji způsobená nějakou metodologickou chybou (z dat např. vidíme, že došlo ke značnému nárůstu chybějících odpovědí). Nelze ale zcela vyloučit, že průzkum zachycuje nějaký skutečný výkyv, rovněž lze vzít v úvahu i situaci, že by tři předchozí průzkumy byly zkreslené a až tento poslední odráží reálnou míru společenského přijetí „homosexuality“ v Česku a na Slovensku.

Ať je situace jakákoliv, již nyní lze infografiku publikovanou RadioFreeEurope považovat za zkreslenou a zavádějící. K tomu, abychom se přiblížili odpovědi na otázku, zda u nás skutečně došlo ke snižování společenského přijetí „homosexuality“, je vhodné „sáhnout“ po jiném zdroji dat. Pro účely srovnávací analýzy jsem se rozhodl využít věrohodná data z Evropské studie hodnot někdy též zvané Evropský výzkum hodnot (European Values Survey), jedné z největších reprezentativních celoevropských sociologických studií, která se opakuje ve většině zemí Evropy vždy jednou za 9 let. V našem případě nás budou zajímat roky 1990/1991, 1999, 2008 a 2017. Součástí výzkumu je pravidelně otázka tázající se na tzv. „ospravedlnitelnost homosexuality“, kdy na stupnici od 1 do 10 respondenti a respondentky hodnotí společenské přijetí „homosexuality“.

Jak vidíte z následujících hodnot v naší infografice, průměrná hodnota mezi jednotlivými lety stoupala (s výjimkou relativního poklesu v roce 2008) a společenské přijetí „homosexuality“ tak patrně od roku 2007 neklesá ani v Česku ani na Slovensku, popřípadě aktuálně studie PEW zaznamenala určitý výkyv (podobně jako zde vidíme u roku 2008). Stále je ale nejpravděpodobnější, že studie PEW postihla letos metodologická chyba (např. výběrové zkreslení či změna místního realizátora výzkumu).

 

Zdroje:

Pew Research Center, October, 2019, “European Public Opinion Three Decades After the Fall of Communism” Dostupné zde: https://www.pewresearch.org/global/2019/10/15/european-public-opinion-three-decades-after-the-fall-of-communism/

European Values Study 1990, 1999, 2008, 2017.

 

[cite]