Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Nová studie Alexandra Kondakova publikovaná v žurnálu European Journal of Criminology prokazuje, že v období po přijetí ruského zákona namířeného proti tzv. „propagaci netradičních sexuálních vztahů“ v roce 2013, přezdívaného jako zákon „proti gay-propagandě“, v Rusku došlo k výraznému nárůstu počtu obětí násilí namířeného proti LGBTIQ lidem.

Citace článku:

Kondakov, A. (2019). The influence of the ‘gay-propaganda’ law on violence against LGBTIQ people in Russia: Evidence from criminal court rulings. European Journal of Criminologyhttps://doi.org/10.1177/1477370819887511

Český abstrakt (vlastní překlad):

Tento článek představuje výsledky studie o viktimizaci queer lidí v Rusku před a po přijetí zákona o „gay-propagandě“, který nabyl účinnosti v roce 2013. Navzdory rozvoji právních předpisů v oblasti trestných činů z nenávisti, bylo v ruském právním systému zaznamenáno několik násilných incidentů namířených proti LGBTIQ (lesbám, gayům) , bisexuálním, trans, intersex a sexuálně-zvídavým) osobám. Článek nabízí originální analýzu soudních rozhodnutí, za účelem stanovení skutečného počtu trestných činů namířených proti těmto skupinám osob. Všechna soudní rozhodnutí, která zmiňují ne-heterosexuální oběti, byla přezkoumána za účelem ověření, zda by tyto případy mohly být považovány za zločiny z nenávisti. Výsledky ukazují, že v letech 2011–2016 bylo identifikováno 267 rozsudků první instance, které se týkaly 297 LGBTIQ obětí. Deskriptivní statistická analýza ukazuje, že počet obětí po roce 2013 výrazně vzrostl.

Related posts