Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

V rámci popularizačního projektu Jeden svět na Geografii, jehož cílem je šířit moderní geografické přemýšlení v západních společenských otázkách se na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 10. května konala přednáška Dr. Michala Pitoňáka s názvem Queer geografie: vymazaní z prostoru, předsedy naší organizace Queer Geography.

V přednášce jsme se mohli dozvědět mnoho zajímavých informací včetně toho, že mezi ne-heterosexuální lidi patří celosvětově odhadem 5 – 10 % obyvatel. Dále že to, zda se někdo k ne-heterosexualitě „přihlásí“ závisí na míře společenské a kulturní heteronormativity a stigmatizace ne-heterosexuality v místě ve kterém žije. S tím také souvisí zdánlivý nárůst ne-heterosexuálů v demokratických zemích, kdy tento nárůst lze vysvětlit liberálními podmínkami, a tudíž větší tendencí ne-heterosexuálů se „vyoutovat“. Naopak je tomu v represivních společnostech, kde míra „vyoutovaných“ ne-heterosexuálů je nízká.

S tímto tématem pak úzce souvisela hlavní část přednášky, ve které jsme shlédli film z roku 2014, nazvaný Putinovy „Děti 404“ od režisérů Pavla Lopareva a Askolda Kurova, který je koláží rozhovorů a autentických video deníků ruský teenagerů. Film dokumentuje situaci LGBT mladistvých v Rusku po přijetí zákona o zákazu propagace „netradičních sexuálních vztahů“ mezi nezletilými osobami, jenž byl přijat v roce 2013. Díky tomuto zákonu se mladí LGBT lidé stali terčem intenzivní homofobní šikany posvěcené přímo existencí této zákonné normy.

Dokument popisuje vznik komunitního projektu „Děti 404“, který jako reakci na tento zákon, v roce 2013 založila Elena Klimová na ruské sociální síti VKontakte (obdoba Facebooku). Název projektu vychází z přirovnání ke známé chybové hlášce 404, na internetu běžně používané u stránek, jenž neexistují, kdy i LGBT mladiství jsou v ruské společnosti v podstatě považováni za chybu, protože se nemohou dostat k informacím o své ne-heterosexualitě. V současnosti má internetová stránka projektu již přes 87 000 sledujících a každý den ji navštíví mezi 5 000 – 8 000 návštěvníky. Jak uvedli současní administrátoři projektu, tak: „Hlavním cílem projektu je vytvořit bezpečný prostor pro LGBT mladé, aby zde měli možnost se vyjádřit, získat informace, najít pomoc či emoční podporu“. Současná ruská společnost, především pak její některé okrajové regiony, včetně Čečenska, totiž zmíněným zákonem ne-heterosexuální mladistvé i dospělé v podstatě „vymazává“. Tabuizace byla přitom i v rámci naší historické zkušenosti označena za jednu z nejhorších forem systémové diskriminace ne-heterosexuálních lidí.

Tento projekt můžete navštívit přímo na jeho stránkách.

 

Related posts