Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Autorka: Jade MacEwan (původně v angličtině pro QG)
Překlad: Jolana Navrátilová
Fotografie Andrew Kondrakov na Unsplash

Vláda Maďarské republiky nedávno navrhla ústavní dodatek, který zakazuje adopci stejnopohlavními páry. Jeho schválení bude znamenat, že děti budou moci adoptovat pouze páry sezdané a výslovně definované tak, že „matkou je žena a otcem muž“. Návrh předložila vládní strana Fidesz, jejímž cílem je rovněž výchova dětí podle „křesťanského“ pojetí rodiny a genderových rolí (BBC, 2020).

Jelikož v Maďarsku není uzákoněno manželství stejnopohlavních párů, nový dodatek způsobí, že adopce nebudou povoleny ani v případech, že by si dítě chtěl samostatně osvojit pouze jeden člověk z páru. Jednotlivcům budou adopce umožněny jen na základě speciálního povolení od ministra pro rodinné záležitosti. V případě schválení by dodatek vstoupil v platnost již v lednu 2021 (The Independent, 11. 11. 2020).

Vláda dodatek předložila 11. listopadu, tedy těsně před tím, než země vstoupila do lockdownu ve snaze omezit šíření Covidu-19, a byl tak podán již za nouzového stavu, který umožňuje předkládání vládních návrhů bez předchozího souhlasu parlamentu. Jeho načasování připomíná jarní legislativu rovněž namířenou proti LGBT+ lidem, která opět ve stavu nouze postavila mimo zákon úřední změnu pohlaví a způsobila, že trans, nebinární a intersex lidé mají zakázáno změnit si na oficiálních dokumentech jméno a gender. V současnosti čelí maďarská vláda tlaku za špatné zvládání pandemie a nárůst případů nemoci Covid-19, a její útoky na LGBT+ lidi tak mohou být způsobem jak odvést pozornost a udržet si popularitu voličů (The Guardian, 2020).

Maďarská LGBT+ skupina Háttér Társaság (Spolek Háttér) upozornila, že zmíněné načasování návrhu přímo koresponduje se zákazem protestů proti lockdownu. Podle jejich slov se proti adopcím stejnopohlavními páry vyjadřovalo množství politiků zejména v posledních dvou letech, ale k zákazu a útoku na základní lidská práva záměrně dochází v době, kdy je z důvodů pandemie zakázáno protestovat (The Independent, 11.11.2020). Vedle snahy znemožnit adopce stejnopohlavními páry vládní dodatek rovněž útočí na transgender, nebinární a intersex lidi, neboť uvádí, že „děti mají právo na identitu, která je v souladu s jejich pohlavím při narození“. Návrh odsoudila mimo jiné Lydia Gall, dlouholetá výzkumnice Human Rights Watch, která uvedla, že „se zdá, že tuto vládu nic, dokonce ani nárůst nakažených koronavirem a s ním spojených úmrtí, neodradí od krutého a nesmyslného napadání jedné z nejvíce marginalizovaných skupin maďarské společnosti“ (The Independent, 18. 11. 2020).

Přestože teoreticky zákon i nadále umožní jednotlivcům adoptovat děti na základě zvláštního povolení, maďarská vláda jasně podporuje definici rodiny coby sezdaného páru muže a ženy a jejich dětí, což v praxi znamená, že nový návrh znevýhodní rodiny jednotlivců i jejich snahy o adopci, stejně jako stejnopohlavní páry. Pro jednotlivce se adopce stane téměř nemožnou. V současnosti žije v rodinách s jedním rodičem přes půl milionu dětí a tyto rodiny jsou již dnes diskriminovány znevýhodňujícím nastavením daní a rodinných přídavků. Vedle ústavního dodatku, o němž se má hlasovat na začátku prosince, má dojít ke zrušení Institutu rovného zacházení, který se kriticky vyjadřoval vůči některým ministrům (BBC, 2020).

Pokud bude schválen, stane se tento dodatek již devátou změnou ústavy přijatou pod taktovkou maďarské vlády vedené premiérem Viktorem Orbánem, jenž je u moci od roku 2010 (The Independent, 18.11.2020).

Odkaz na zdroje:

Batchelor, T. (11. listopadu 2020). Hungary proposes ban on same-sex adoption as critics accuse Orban of distracting from pandemic. The Independent. https://www.independent.co.uk/news/world/europe/hungary-gay-adoption-same-sex-ban-viktor-orban-b1721039.html

Skopeliti, Clea. (18. listopadu 2020). Hungary to restrict adoption by LGBT+ people, in latest ‘populist’ move. The Independent. https://www.independent.co.uk/news/world/europe/hungary-to-restrict-adoption-to-lgbt-people-in-line-with-other-populist-countries-b1724896.html

Thorpe, N. (11. listopadu 2020). Hungary government proposes same-sex adoption ban. BBC. https://www.bbc.com/news/world-europe-54902048

Walker, S. (11. listopadu 2020). Hungarian government mounts new assault on LGBT rights. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2020/nov/11/hungarian-government-mounts-new-assault-on-lgbt-rights

Related posts