Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Autorka: Jade MacEwan (původně v angličtině pro QG)
Překlad: Jolana Navrátilová
Fotografie Unsplash

Po sedmileté snaze zavést rovnost v manželství Švýcarsko konečně dospělo k hlasování o legalizaci stejnopohlavních svazků. Už roku 2007 zde bylo uzákoněno registrované manželství, ale zákon o rovném manželství si vyžádal dlouhodobé diskuse. Nedávno švýcarský parlament rozhodl, že kvůli navrhovanému zákonu nebude třeba měnit ústavu, neboť je v ní uvedeno, že se „zaručuje právo na manželství a rodinu“, což je dostatečně inkluzivní (Pink News, 2020).

Zákon o rovném manželství prošel horní komorou švýcarského parlamentu, tzv. Radou států, 9. prosince 2020. Poprvé jej v roce 2013 představila Zelená liberální strana, avšak hlasování o jejich návrhu bylo několikrát odloženo a část zákona, která hovoří o darování spermatu ženám ve stejnopohlavních svazcích, byla přijata teprve letos v prosinci. Katrin Hugendubel, ředitelka právní sekce ILGA-Europe, uvedla, že se jedná o skvělou zprávu, ale že vedle tohoto zákona bude potřeba schválit také ochranu dětí v duhových rodinách (Washington Blade, 2020).

Federální shromáždění pak zákon přijalo 18. prosince 2020, což však neznamená, že nařízení okamžitě vstoupí v platnost. Ultrakonzervativní křesťanská strana Federální demokratické unie okamžitě uvedla, že hodlá novou legislativu podrobit obecnému referendu. Zastupující prezident Výboru manželství pro všechny reagoval slovy: „Pokud naši odpůrci chtějí vyvolat referendum, jsme na to připraveni. Stojí za námi 82 procent populace a díky mobilizaci LGBT komunity budou naše partnerské organizace a podporující politické strany schopny vstřícný postoj k LGBT lidem ve společnosti ještě prohloubit.“ (The Local CH)

Ve Švýcarsku představuje referendum běžnou součást politického života a voliči mohou často rozhodovat o parlamentních návrzích. Jejich přímá demokracie k tomu má tři nástroje: obligatorní referendum pro změny ústavy, fakultativní referendum pro změny zákona a lidovou iniciativu. Referendum se například musí konat vždy, když je schválen jakýkoliv dodatek k ústavě. Jelikož v tomto případě je ústava dostatečně inkluzivní, povinné referendum pro zákon o rovnosti v manželství potřeba nebude. Novou legislativu schválil parlament, a tak si konání referenda mohou vyžádat občané. Pro tento typ referenda je potřeba, aby o něj požádalo alespoň osm kantonů nebo se na jeho podporu musí v průběhu sta dní shromáždit minimálně 50 000 podpisů. Při tomto referendu může být nový zákon přijat či zamítnut prostou většinou (World Economic Forum, 2017).

Vedle toho švýcarské zákony umožňují, aby každý občan s volebním právem navrhl konání referenda na základě lidové iniciativy, k čemuž musí prostřednictvím jejího výboru nasbírat 100 000 podpisů během osmnácti měsíců. Tuto iniciativu musí pak následně schválit či zamítnout parlamentní většina (World Economic Forum, 2017).

Přestože se Federální demokratické unii skutečně může podařit zmíněné referendum vyvolat, není pravděpodobné, že švýcarský lid bude hlasovat proti tomu, aby nový zákon vstoupil v platnost. Podle průzkumu LGBT+ organizace Růžový kříž stejnopohlavním svazkům vyslovila podporu 82 % švýcarské populace a vedle toho dalších 72 % lidí podporuje adopce a celých 70 % pak darování spermatu stejnopohlavním párům. Všechna tato čísla ukazují, že Švýcarsko je na skutečnou rovnost připraveno a že si Švýcaři přejí, aby LGBT+ lidé získali rovná práva (Gay Star News, 2020).

Odkazy na zdroje:

AFP. (18. prosince 2020). Swiss parliament approves same-sex marriage. The Local CH. https://www.thelocal.ch/20201218/swiss-parliament-approves-same-sex-marriage

Lucchi, M. (31. července 2017). This is how Switzerland’s direct democracy works. World Economic Forum. https://www.weforum.org/agenda/2017/07/switzerland-direct-democracy-explained/

Reid-Smith, T. (9. listopadu 2020). Swiss support for same-sex marriage soars to 82% ahead of parliamentary debates. Gay Star News. https://www.gaystarnews.com/article/swiss-support-for-same-sex-marriage-soars-to-82-ahead-of-parliamentary-debates/

Van Slooten, P. (16. prosince 2020). Final vote on Switzerland ‘Marriage for All’ bill to take place Friday. Washington Blade. https://www.washingtonblade.com/2020/12/16/final-vote-on-switzerland-marriage-for-all-bill-to-take-place-friday/

Wakefield, L. (10. prosince 2020). After seven years, Switzerland is finally ready to vote on legalising same-sex marriage. Pink News. https://www.pinknews.co.uk/2020/12/10/switzerland-same-sex-marriage-bill-sperm-donation-constitution-vote/

Related posts