Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Autorka: Jade MacEwan (původně v angličtině pro QG)
Překlad: Jolana Navrátilová
Fotografie Unsplash

Ve svém projevu při příležitosti slavnostního otevření parlamentu 11. května 2021 slíbila královna Alžběta II., že Spojené království prosadí zákaz tzv. „konverzní terapie“, jejímž cílem je měnit lidskou sexualitu či genderovou identitu. LGBT+ aktivisté však mají obavy, zda se zákaz podaří uvést v platnost, neboť Vládní úřad pro rovnost potvrdil, že se tak stane po široké konzultaci s veřejností, aby byla zajištěna „ochrana lékařské profese, obrana svobody slova a dodržování náboženských svobod“ (Pink News, 2021).

Lidskoprávní aktivista Peter Tatchell uvedl, že ho snaha vlády o zákaz „konverzní terapie“ těší, ale zároveň vyjádřil nespokojenost nad tím, že během tří let vládních slibů nedošlo ke stanovení žádného pevného rozvrhu či podrobností navrhovaného zákazu. Znepokojují ho zejména výjimky z náboženských důvodů. LGBT+ aktivisté mají obecně obavy z navrhovaných konzultací s veřejností, neboť – jak poznamenala Nancy Kelley z předsednictva Stonewall – tyto debaty „mohou být pro LGBT+ komunity velmi zraňující“ (Pink News, 2021).

Zdá se, že budou existovat tendence k udělování výjimek z náboženských důvodů, neboť náboženské skupiny se začaly ozývat s tím, že se bojí kriminalizace svých duchovních vůdců za praktikování modliteb s cílem změnit sexualitu nebo gender věřících. Britský premiér Boris Johnson už proto vzkázal konzervativní Evangelické alianci, že by se „nerad dočkal kriminalizace duchovních a členů církve za běžné nenátlakové aktivity“. Na tuto debatu odpověděla Organizace spojených národů, která potvrdila, že náboženské autority musí zaručit, že náboženství nebude používáno k diskriminaci LGBT+ lidí a duchovní vůdcové musí přestat používat rétoriku zamířenou proti LGBT+ lidem, která vyjadřuje nenávist a mohla by vést k diskriminaci (Thomson Reuters Foundation, 2021).

Úplný zákaz „konverzní terapie“ se nerovná omezování náboženské svobody, jak potvrzuje situace v Austrálii. Například vláda v australském státě Victoria uvedla v loňském roce v platnost zákon, který konverzní terapie zakazuje a postihuje je pokutou ve výši 10 000 AUD a odnětím svobody až na 10 let. Zákon zakazující praktiky změny či potlačování (konverze) byl představen v listopadu 2020 a schválen v únoru 2021. Podobný zákon platí od srpna 2020 také v australském Queenslandu, avšak zmíněný zákon z Victorie jde ještě dál, neboť postihuje každého, kdo by se pokoušel o provádění „konverze“ na jiné osobě, zatímco legislativa Queenslandu se zaměřuje pouze na poskytovatele zdravotní péče (The Guardian, 2020; ABC News, 2021).

Návrh zákona ve Victorii rovněž vyvolal obavy u některých náboženských komunit, které jej vnímaly jako ohrožení svých náboženských svobod, neboť nová legislativa zakazovala praktiky, které usilují o změnu lidské sexuality nebo genderu. Avšak nový zákon chrání jak LGBT+ práva, tak náboženské svobody, a to vše s ohledem na lidská práva. Postihuje zneužívání duchovních aktivit, které mají za cíl měnit sexualitu nebo genderovou identitu, ale nezakazuje obecné modlitby, kázání či pastorální podporu v oblasti genderových a sexuálních témat (The Age, 2020).

Podle zprávy z roku 2018 nazvané „Bránit poškozování a prosazovat spravedlnost“ se celých 10 procent LGBT+ lidí v Austrálii cítilo ohroženo „konverzní terapií“ a výzkum mezi mladými Australany v roce 2015 ukázal, že 7 % z nich bylo vystaveno nějaké „konverzní ideologii“, kdy jim ve škole tvrdili, že by „se z homosexuálů měli stát heterosexuálové“. Zatímco profesionálové v oblasti duševního zdraví a medicíny se v Austrálii musí řídit národním etickým kódem, který jim zakazuje hovořit o možnosti měnit sexualitu nebo genderovou identitu, pro náboženské vůdce a duchovní nic podobného neplatí. Zmíněný zákon ve Victorii proto konečně přinesl LGBT+ lidem ochranu před podobnými škodlivými „terapiemi“.

Po jeho schválení se dá očekávat, že podobné legislativní normy zavedou i ostatní australské státy. Přestože konzervativní náboženské skupiny tvrdí, že budou trestně stíhány za své upřímné snahy modlit se za LGBT+ lidi a nabízet jim poradenství, dosavadní zkušenosti nic takového nepotvrzují. Mnozí z LGBT+ lidí, kteří prošli „konverzní terapií“ jsou i nadále praktikujícími členy církví a náboženských skupin, modlí se a vyhledávají duchovní podporu (News Line Australia, 2020).

Za zákaz praktik „konverzní terapie“ se naopak vyslovilo 370 představitelů hlavních náboženských skupin a církví celého světa, mezi nimiž je i jihoafrický arcibiskup Desmond Tutu nebo bývalý vrchní irský rabín, David Rosen. (BBC News, 2020).

Britská vláda tedy může prosadit úplný zákaz „konverzní terapie“, aniž by nějakým způsobem ohrozila náboženskou svobodu v zemi. Podle šetření YouGov navíc celých 64 % Britů zákaz konverzní terapie schvaluje. Rovněž předseda Královské psychiatrické koleje, Dr. Adrian James uvedl, že „konverzní terapie je nepřijatelná a škodlivá“ a že jejich odborné sdružení zákaz podobných praktik plně podporuje (The Guardian, 2021).

Odkazy na zdroje:

ABC News. (4. února 2021). Victorian bill banning gay conversion therapy passes Upper House as amendments fail. ABC News. https://www.abc.net.au/news/2021-02-05/victorias-gay-conversion-bill-passes-upper-house/13122058

Admin. (18. prosince 2020). Victoria’s conversion bill is world-leading legislation. News Line Australia. https://www.newsline.com.au/2020/12/08/victorias-conversion-bill-is-world-leading-legislation/

Farley, H. (16. prosince 2020). Gay conversion therapy: Hundreds of religious leaders call for ban. BBC News. https://www.bbc.com/news/uk-55326461

Greenhalgh, H. (14. května 2021). Faith leaders urged to stamp out anti-LGBT+ rhetoric. Thomson Reuters Foundation. https://news.trust.org/item/20210514131117-rblew/

Jones, T. (15. prosince 2020). Churches‘ fears for conversion bill are unfounded. The Age. https://www.theage.com.au/national/victoria/churches-fears-for-conversion-bill-are-unfounded-20201215-p56no3.html

Kelleher, P. (11. května 2021). Boris Johnson told ‘get on with’ conversion therapy ban after announcing plans for public consultation. Pink News. https://www.pinknews.co.uk/2021/05/11/conversion-therapy-ban-uk-public-consultation/

Sherwood, H. (11. května 2021). LGBT+ campaigners fear more delay to UK conversion therapy ban. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2021/may/11/lgbt-campaigners-fear-more-delay-uk-gay-conversion-therapy-ban

Taylor, J. (4. listopadu 2020). Victoria to ban ‚abhorrent‘ practice of gay or gender conversion ‚therapy‘. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2020/nov/24/victoria-to-ban-abhorrent-practice-of-gay-or-gender-conversion-therapy

 

Related posts