Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

V naší organizaci Queer Geography se od založení věnujeme i tématu tzv. rovného či tzv. férového manželství a jednoznačně podporujeme jeho prosazení i v Česku. Proto i z těchto důvodů jsme od začátku komunikovali se zástupci iniciativy Jsme Fér, která vznikla výlučně za účelem prosazení manželství pro všechny, tj. jak pro různopohlavní, tak i pro stejnopohlavní páry. Na toto téma jsme již připravili i speciální sekci našeho webu, nazvanou sexuální občanství, do které problematika nediskriminačního přístupu k instituci manželství zapadá. Konkrétní informace o rovném manželství naleznete zde.

Iniciativa Jsme Fér je společné úsilí, zaštítěné Koalicí za Manželství, která sdružuje několik organizací které usilují o úplné zrovnoprávnění LGBT osob v Česku, včetně rovnosti manželství jako jednoho ze svých hlavních cílů. Queer Geography se tak nyní zařadilo po obok zakládajících organizací Amnesty International, Logos Česká republika, Mezipatra, Prague Pride a PROUD.

V evropských zemích je přístup „manželství je jen jedno“ již spíše běžným prvkem moderní společnosti, což je realita, kterou dokládá i námi zpracovaná mapa o přístupu zemí v Evropě k institutu rovného manželství. Protože je nediskriminační přístup k instituci manželství již realitou ve většině vyspělých evropských zemích a páry stejného pohlaví zde již vstupují do manželství více než jedno desetiletí (počínaje Nizozemskem v roce 2001), považujeme za logické a nevyhnutelné, abychom stejnou legislativu přijali i v Česku, neboť hranice mezi evropskými zeměmi by měly respektovat realitu a důstojnost párů stejného pohlaví by se neměla napříč různými evropskými zeměmi nadále diametrálně lišit, podobně jako se neliší důstojnost párů rozdílného pohlaví.

 

 

Stažitelná verze mapy v PDF

Zdroje: mapa je založena na originální rešerši a je platná k únoru 2018. Zpracoval: Michal Pitoňák.

 

Related posts