Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Polská vláda, respektive konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS), bude postihovat školy, které se zapojily do celostátní akce Duhový pátek, který byl v Polsku organizovaný podpůrci lidských práv a členy uskupení Kampaň proti homofobii. Školy v rámci akce zprostředkovávaly studentům tematické přednášky proti homofobii. Akci otevřeně nepodpořila ministryně školství Anna Zalewska, která vyzvala rodiče, aby nahlásili ministerstvu všechny školy, o kterých vědí, že se do projektu zapojily. Zároveň upozornila ředitele škol, že za umožnění přednášek s LGBTQ+ tematikou ponesou plnou odpovědnost (SmeSvet, AP news), což vedlo k tomu, že mnoho škol od projektu ustoupilo (PinkNews, Voa news). Zatím není jisté, jak přesně budou zapojené školy postihovány, nicméně ministryně školství nebyla jedinou politickou osobou, která vyjádřila ostrý nesouhlas proti neheteronormativním občanům Polska. Mariusz Blaszczak, polský ministr obrany, nedlouho po jejím výroku nazval poznaňský průvod hrdosti, který se navzdory silným odporům uskutečnil, „pochodem sodomie“ (PinkNews).

Polsko je relativně silně římskokatolicky založenou zemí, která svou politiku staví na „tradičních hodnotách“, podpoře „tradiční rodiny“ a katolického způsobu života, přičemž do této sociálně vykonstruované škatulky LGBTQ+ lidé nezapadají. Na základě libovůle státu jsou právním systémem ustanoveny normy, které vylučují určité skupiny obyvatel a znevýhodňují jejich postavení ve společnosti. Právě Polsko patří mezi státy Evropy, které soužití osob stejného pohlaví legislativou nijak neupravují (DW, DW). Tento fakt nastavuje společnosti určitou formu normy, od které se poté odráží obecná nálada společnosti, a v důsledku tedy „nepřekvapí“, že v případě pokusu a pořádání přednášek na půdě škol dochází ze strany ministerstev a vlády k tak velkému odporu. Školy patří mezi instituce, které jsou, zpravidla, politickou elitou „hlídány“, a skrze které je „ovlivňováno“ budoucí veřejné mínění. Není tedy divu, že odchýlení se od pevně daného studijního systému vyvolalo odpor právě a nejvíce u ministryně školství.

LGBTQ+ lidé ovšem nejsou jedinými, kteří v Polsku nezastávají stejná práva jako normativní zbytek společnosti. Známé jsou zejména polské vládní a společenské protesty proti snaze možnosti svobodné volby žen v otázkách užívání antikoncepce a umožnění přerušení těhotenství na základě rozhodnutí ženy.

V roce 1920 uzákonil V. I. Lenin zákon, který umožňoval ženám volbu interrupce, jenž později vedl (v roce 1936) k uzákonění protipotratového zákona, který byl ovšem později opět zrušen. Tímto krokem bylo ovlivněné, jakožto bývalá socialistická země, také Polsko, které v roce 1956 přijalo stejný zákon o umožnění přerušení těhotenství na žádost ženy. V polovině 80. let ovšem došlo k převratu politického chápání práv žen a Polsko se vydalo opačným směrem, než by se dalo v té době očekávat. Až do 90. let měla žena možnost požádat o přerušení těhotenství, pokud lékař žádosti nevyhověl, mohla se odvolat k vyššímu vládnímu orgánu (Kurczewski, 2005). V dnešních dnech je interrupce povolena pouze v případě znásilnění ženy, incestu, ohrožení života matky nebo závažného genetického postižení plodu (ZD). Zároveň dochází k omezování možnosti užívání antikoncepce (iRozhlas). Tato právní úprava vyvolává v Polsku plno nepokojů, odporu a nastoluje debatu na téma práv žen versus práv dětí (ZD).

Obecnou náladu v polské společnosti, kterou „řídí“ právě politická strana Právo a spravedlnost, lze tedy reflektovat nejenom na situaci LGBTQ+ lidí, jejichž práva jsou v Polsku téměř minimální. Na otázka, proč tomu tak je, si můžeme často poskytovat relativně jednoduchou odpověď, jíž obvykle dáváme do souvislosti s tím, že je to katolická víra, která drží Polsko v „konzervativní“ bublině a v tomto ohledu jej kloní spíše k politickému systému východních zemí. Na druhou stranu, jak už to tak bývá, jsou problémy daleko složitější a tak se i v Polsku může stát, že politický mandát získa například trans osoba: v roce 2011 získala Anna Grodzká mandát v polském Sejmu (Hospodářské noviny). Tato zpráva překvapila nejen samotné polské občany, ale také okolní postsocialistické země. Můžeme jen doufat, že v budoucnu bude takovýchto kroků v zemi přibývat, a naopak protidemonstrace a projevy nesnášenlivosti proti LGBTQ+ lidem ze strany vlády zcela vymizí.

 

Použitá literatura a zdroje:

AP. Polish schools cancel LGBT tolerance day under govt pressure [online]. 26. 10. 2018 [cit. 2018-11-04]. Dostupné z: https://apnews.com/adf839c37719411e80a97a22eb936be7.

DW. Thousands march in support of gay rights in Warsaw [online]. 3. 6. 2017 [cit. 2018-11-04]. Dostupné z: https://www.dw.com/en/thousands-march-in-support-of-gay-rights-in-warsaw/a-39109096.

HAMPLOVÁ, Ludmila. Interrupce rozdělují Polsko. Téměř polovina obyvatel by povolila ukončení těhotenství na žádost ženy [online]. 30. 9. 2018 [cit. 2018-11-04]. Dostupné z: http://www.zdravotnickydenik.cz/2018/09/interrupce-rozdeluji-polsko-temer-polovina-obyvatel-by-povolila-ukonceni-tehotenstvi-zadost-zeny/.

HARPER, Jo. Poland’s culture war: Let the abortion battle commence [online]. 15. 4. 2016 [cit. 2018-11-04]. Dostupné z: https://www.dw.com/en/polands-culture-war-let-the-abortion-battle-commence/a-19191002.

HN. Konzervativní Polsko je po volbách na nohou. Poslankyní se stane transsexuál [online]. 10. 10. 2011 [cit. 2018-11-04]. Dostupné z: https://zahranicni.ihned.cz/c1-53160620-konzervativni-polsko-je-po-volbach-na-nohou-poslankyni-se-stane-transsexual.

JACKMAN, Josh. Poland minister calls LGBT+ march a ‘parade of sodomites’ [online]. 14. 8. 2018 [cit. 2018-11-04]. Dostupné z: https://www.pinknews.co.uk/2018/08/14/poland-sodomites-parade-minister-lgbt-march/.

KELLEHER, Patrick. Polish schools cancel LGBT activities after government warnings [online]. 27. 10. 2018 [cit. 2018-11-04]. Dostupné z: https://www.pinknews.co.uk/2018/10/27/poland-rainbow-friday-warnings/

KURCZEWSKI, J. (2005). Továrna na právo. Otázka politické reprezentace v polské Třetí republice. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol. 41, No. 4.

POHANKA, Vít. Potratová pilulka bude už jen na předpis, schválili polští poslanci. Omezujete práva žen, zní z opozice [online]. 26. 5. 2017 [cit. 2018-11-04]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/potratova-pilulka-bude-uz-jen-na-predpis-schvalili-polsti-poslanci-omezujete_1705260639_ako.

SME SVET. Vláda v Poľsku potrestá školy za výchovný program o právach LGBTI [online]. 26. 10. 2018 [cit. 2018-11-04]. Dostupné z: https://svet.sme.sk/c/20947599/vlada-v-polsku-potresta-skoly-za-vychovny-program-o-pravach-lgbti.html.

VOA NEWS. Polish Schools Cancel LGBT Event Under Government Pressure [online]. 26. 10. 2018 [cit. 2018-11-04]. Dostupné z: https://www.voanews.com/a/polish-schools-cancel-lgbt-event-under-government-pressure/4630955.html.

Related posts