Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Od roku 1983, je každá třetí květnová neděle dnem, kdy se koná mezinárodní akce Světlo pro AIDS (International AIDS Candlelight Memorial), při které si připomínáme oběti, které podlehly této nemoci.

V rámci ní se na celém světě pořádají vzpomínkové, preventivní a osvětové akce a symbolicky se červenou barvou nasvěcují různá místa a budovy, jako bylo například tento rok mimo Žižkovského televizního vysílače i Nové divadlo v Plzni.

Queer Geography spolu s Českou společností AIDS pomoc se k této vzpomínkové akci také připojily a uspořádaly v prostorách pražského Q Cafe diskuzní přednášku, které se účastnili předseda QG Dr. Michal Pitoňák spolu se sexuologem Dr. Ivem Procházkou. a předsedou České společnosti AIDS pomoc Ing. Robertem Hejzákem.

Na přednášce jsme se mohli dozvědět mnoho zajímavých informací jako například, které faktory přispívají k šíření viru HIV mezi gayi, bisexuály a dalšími MSM (muži, kteří mají sex s muži), či zda progresivní přístupy tyto faktory již zohledňují.

Závěrečná část přednášky pak byla věnována diskuzi o lécích, které mohou zamezit infekci virem HIV. Jedná se o tzv. PrEP (Pre-expoziční profylaxe) a PEP (Post-expoziční profylaxe). PrEP je lék, který pokud je užíván před kontaktem s HIV virem, může jeho nákaze zabránit, zatímco lék PEP se naopak musí nasadit do 2 dnů od kontaktu s virem HIV a jeho cílem je zastavit šíření viru v těle osoby ohrožené propuknutím infekce. Je zde ovšem nutné podotknout, že účinnost PEP není stoprocentní a odvíjí se od časového odstupu od kontaktu s virem (čím dříve se nasadí, tím lépe).

Obsáhlejší informace o těchto lécích si můžete najít na webu Queer Geography v sekci HIV.

Uspořádání této události bylo podpořeno z grantu Queer Geography Stigma & HIV spolufinancovaného velvyslanectvím Spojených států amerických v Praze.

Related posts