Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Osoby stejného pohlaví žijící v manželství či v registrovaných partnerstvím mají dle dnešního rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD) právo na pobyt v Evropské unii. ESD k tomuto rozhodnutí došel na základě žaloby rumunského občana Adriana Comana, který v Bruselu v roce 2010 vstoupil do manželství s američanem Claiem Hamiltonem, přičemž následně bylo jeho americkému manželovi odepřeno v Rumunsku právo na pobyt, protože Rumunsko manželství osobám stejného pohlaví zakazuje.

Evropský soud pro lidská práva však rozhodl, že pojem „choť/manžel/ka“ (v AJ. „spouse“) je třeba vykládat genderově neutrálně. Rozhodnutí tak stanovuje, že členské státy mají uznávat sňatky párů stejného pohlaví uzavřené v jiných členských státech EU a udělovat jejich manželům stejná rezidenční práva jako v případech sezdaných párů osob smíšeného pohlaví.

Pár na tento rozsudek zareagoval vděčností: „Jsme vděční Evropskému soudnímu dvoru a mnoha lidem a institucím, které podporovali nás i další páry stejného pohlaví v podobné situaci“, přičemž dodal, že: “ je to lidská důstojnost, která dnes vyhrála.“

Rozhodnutí tak vychází ze situace, kdy zákony EU dovolují „chotím“ osob s občanstvím EU pocházejících z nečlenských států EU získat právo na pobyt v zemi, kde osoba s evropským občanstvím pobývá. Rumunský nejvyšší soud v roce 2016 tento případ předal ESD poté, co Američanovi s nímž Rumun žil v manželství odmítl přidělit právo na pobyt v Rumunsku, kde má pár zájem se usadit. Dvojice byla přesvědčená, že se jedná o případ diskriminace na základě sexuální orientace a dále čekala na dnešní rozhodnutí ESD, který jim dal za pravdu.

Manželství osob stejného pohlaví je v současnosti uzákoněno v následujících zemích EU:

  • Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie (kromě Severního Irska)

Registrované partnerství (s podobnými právy jako manželství) platí v:

  • Rakousku, Chorvatsku, na Kypru, Řecku, Maďarsku, Itálii, Slovinsku

Registrované partnerství (s omezenými právy) platí v:

  • Česku a Estonsku

Bez legislativy je:

  • Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko

Podrobněji platnou legislativu zobrazuje naše mapa

 

 

Zdroj: v příspěvku jsme přejali informace z BBC

Related posts