Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

článek je zkráceným překladem příspěvku z webu Transgender Europe

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve včerejších hodinách dospěl k přelomovému rozsudku na jehož základě je požadavek sterilizace v rámci procesu právního uznání příslušné genderové identity (a pohlaví) v rozporu s lidskými právy. Tento evropský právní precedent se tak stal základem pro změnu právního řádu ve zbývajících 22 státech Evropy, kde je neplodnost žadatele o uznání stále podmínkou pro uznání genderové identity („změny pohlaví“).

Tento přelomový rozsudek je výsledkem tří případů, které se spojily proti Francii s úmyslem zvrátit stávající nedostatečné právo na sebeurčení transsexuálních lidí ve Francii, potažmo v Evropě. A.P., E. Gaçon and S. Nicot, na straně žalující, stavěli na čl. 8 Evropské úmluvy o lidských právech, který se týká práva na respektování soukromého a rodinného života.

Slovy Julie Ehrt ředitelky aktivistické organizace Transgender Europe je včerejší rozsudek:

Vítězstvím pro trans lidi i lidská práva v Evropě jako takové. Toto rozhodnutí ukončuje temnou kapitolu státem-nucených sterilizací v Evropě. Zbývajících 22 států, ve kterých je sterilizace stále povinnou podmínkou pro změnu pohlaví bude muset tyto praktiky ukončit. S radostí poskytneme pomoc těm, kteří se chtějí o změnu v jejich místní státní legislativě chtějí zastat.“

Tříčlenná žalující strana se domáhala svého práva na uznání jejich genderové identity ze strany Francie téměř celou jednu dekádu. Až do října loňského roku (2016), musela osoba, která si přála aby její genderová identita byla právně uznána, doložit, že je neplodná, dokladem o operativní úpravě genitálií a výsledky z řady zdlouhavých a diskriminačních prohlídek.

ESLP tak dospěl k závěru, že vyžadovat důkaz o „absolvování sterilizační operace či jiného lékařského ošetření jehož výsledkem je velmi vysoká pravděpodobnost neplodnosti, se rovná porušení práva na respektování osobního života žalujícího“. A proto jednotlivé státy nemohou po osobách, které usilují o uznání genderové identity, požadovat jakýkoliv lékařský zákrok, který by s největší pravděpodobností mohl vést k neplodnosti (sterilitě).

Červeně jsou v mapě znázorněny státy, které v loňském roce sterilizaci vyžadovali jako předpoklad pro uznání genderové identity
Zdroj: https://www.weforum.org/agenda/2016/05/this-is-what-transgender-rights-in-europe-looks-like/

Celý rozsudek ve francouzštině je dostupný zde.

Related posts