Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

V posledních několika dnech se sociálními sítěmi a také v politických kuloárech rozezněla poměrně hlasitá diskuse, v jejímž rámci se skupiny a jednotlivci vyjadřují k aktuálnímu návrhu na změnu občanského zákoníku, která by párům stejného pohlaví umožnila uzavírat manželství.

  • Tento návrh podpořilo 46 poslanců a poslankyň z řad ANO, Pirátů, ČSSD, STAN, TOP 09 a KSČM v čele s Radkou Maxovou (ANO).
  • Hned dva dny nato skupina 37 poslanců z KDU-ČSL, hnutí ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN v čele s Markem Výborným (KDU-ČSL) předložilo „protinávrh“ jehož cílem je takovému postupu zabránit a manželství ústavně omezit pouze na svazek muže a ženy.

V tomto vyjádření si klademe za cíl odpovědět na některé opakující se otázky a poskytnout tak prostor pro diskusi, která by se dle našeho přesvědčení měla primárně zakládat na důkazech.

Veřejné mínění

Názor veřejnosti je v Česku již několik let většinově nakloněn tomu, aby bylo manželství pro páry stejného pohlaví zpřístupněno. Aktuálně rovněž probíhá kampaň Jsme Fér, která nasbírala přes 70 000 podpisů, podporujících tuto změnu, formou veřejné petice. V následující interaktivní mapě pak můžete vidět výsledky z různých reprezentativních průzkumů veřejného mínění uskutečněných v jednotlivých státech Evropy, které nám umožní i potřebné mezinárodní srovnání. Jak je vidět, tak Česko má názorově velmi blízko Neměcku, Rakousku či dalším „západním zemím“ a naopak poměrně značný rozdíl spatřujeme u veřejného mínění v porovnání s  Poskem či Slovenskem.

Podrobněji o datech zde.

Západ vs. východ?

Zjednodušování politické, právní, ekonomické či jiné situace v Evropě či jinde na světě na „západ vs. východ“ by byla jistě velká chyba, situace je mnohem složitější a Česko je v rámci této diskuse vždy dáváno jako příklad toho, že „jeho společenské poměry“ odporují tradičnímu dělení na státy podle toho, na které straně železné opony se v minulosti nacházely.

Přehledná mapa zobrazující aktuální legislativu pak opět možná poskytne lepší vysvětlení než nějaký zdlouhavý text.

 

Manželství a děti, plus „salámová metoda“

Velmi častým argumentem je výchova dětí, resp. vliv otevření institutu manželství o adopce párům stejného pohlaví. V následujícím odkazu se podrobně věnujeme vlivu výchovy páry stejného pohlaví a poskytujeme odkazy na reprezentativní studie, které jakoukoliv „závadnost“ výchovy osobami stejného pohlaví vyloučily na stránkách těch nejprestižnějších žurnálů. Je potřeba vždy mít na paměti, že polemika je možná pokud se zakládá na důkazech, nicméně souhrnné články analyzující desítky provedených reprezentativních studií, publikované na stranách ověřených lékařských žurnálů, které prošly vždy několika-kolovým recenzním řízením, nelze vyvažovat „klinickým“ či „osobním názorem“ populárních psychologů či psychoterapeutů, kteří publikovali v nějakém nakladatelství své monografie bez řádného vědeckého recenzního řízení. Rovněž je pak potřeba brát na zřetel, že v době velmi vysoké kvality desinformací, včetně tzv. predátorských časopisů, by to měla být vždy kompetentní vědecká obec, která by měla příslušným zákonodárcům být nápomocná v jejich rozhodování.

Rodičovství párů stejného pohlaví

Rovněž se v tomto příspěvku podrobně věnujeme analýze údajného „slibu gay komunity,“ na jehož základě by se prý v budoucnu (čili dnes) neměla domáhat těchto práv. Pro ilustraci toho, jak běžné je dosáhnout zákonných změn za pomocí postupných legislativních kroků přikládáme interaktivní diagram, který přehledně popisuje všechny klíčové zákonné změny, jež k rovnosti manželství a rovnoprávnému přístupu k adopcím v příslušných zemích předcházely.

 

Kde manželství osob stejného pohlaví zakázali?

V souvislosti s geopolitickou složitostí této otázky se vyhneme zdlouhavých úvodníků a raději rovnou přejdeme k mapě, která situaci či směr vývoje popisuje co možná nejpřehledněji. Nemáme za cíl zde poskytnout kriticky-geopolitickou diskusi, tuto již z části poskytl například Ústav Mezinárodních Vztahů Praha (zde). V mapě nicméně vidíte poměrně vyostřenou hranici mezi zeměmi, které manželství ústavně omezily pouze pro muže a ženy a mezi zeměmi, který tento institut naopak zrovnoprávnily.

 

 

Jak a kdy státy dospěly ke zrovnoprávnění manželství?

Na tuto otázku nelze odpovědět jednoduše, naše odpověď si vyžádala celou studii, kterou od konce loňského roku zpracováváme. Aktuální verzi studie online naleznete pod grafy, které znázorňují podíl evropského obyvatelstva, které již k institutu rovného (férového) manželství přístup má (oproti podílu občanu bez tohoto přístupu) a rovněž sloupcový graf států, podle toho, kdy tento institut zrovnoprávnily.

Odkaz na naší studii rovnost manželství ve světě

 

Jaké má manželství dopady na zdraví? Má jeho odpírání určité skupině obyvatel, nějaké důsledky?

Mezi odbornou komunitou panuje konsensus, že manželství přispívá kvalitě života osob, které v něm žijí:

  • manžele žijí průměrně déle,
  • mají nižší počet kardiovaskulárních příhod (např. mrtvic a infarktů),
  • mají nižší riziko výskytu depresí,
  • méně často je jim diagnostikována rakovina v pozdních stádiích
  • a mají vyšší pravděpodobnost úspěšného zotavení po vážné operaci.

Obecně lze říci, že manželství je typ svazku, který dává dvojici společenskou legitimitu a posiluje jejich vzájemný vztah. Nejtypičtějším argumentem, který vedl k přijetí tzv. rovnosti manželství, tj. k jeho zpřístupnění i osobám stejného pohlaví, je fakt, že neexistuje v současnosti legitimní a na důkazech založený argument, který by ospravedlňoval situaci, v níž by osobám, jimž jejich zdravá a přirozená sexuální orientace zapříčinila, že chtějí žít ve vztahu s osobou stejného pohlaví, nedovolila přístup k této instituci, či že by jakkoliv jinak byly ve společnosti deklasování (stigmatizováni) jako méně hodnotní lidé. Páry stejného pohlaví nejsou neplodné, přičemž způsobů, kterými mohou biologicky počít děti je v dnešní společnosti celá řada. Zrovnoprávnění rodin zakládaných osobami stejného pohlaví, v jejichž rámci obvykle rodiče plní biologickou a sociální roli rodičů (v kombinaci), ve formě instituce rovného manželství a rozmanité rodiny, proto jednoduše jen logicky reaguje na naše rostoucí porozumění toho, že ve společnosti žijí i páry stejného pohlaví, jejich rodiny a děti.

Odpověďmi na další otázky se podrobněji zabýváme zde.

 

Věříme, že jsme tímto soupisem dostupných faktů a informací poskytli dostatečnou na důkazech založenou základnu pro konstruktivní diskusi, která je základem procesu pozitivní změny ve společnosti.


[cite]

 

 

Related posts