Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Nedávno jsme informovali o výsledcích australského lidového hlasování, v jehož rámci většina obyvatel Austrálie vyslovila souhlas se zrovnoprávněním institutu manželství, čímž souhlasila se zpřístupněním manželství i pro páry stejného pohlaví. Ačkoliv toto poštovní referendum nebylo pro australskou vládu závazné, australský premiér se nechal slyšet již po jeho skončení, že vláda hlas lidu vyslechne a zrovnoprávnění manželství urychleně projedná.

Nyní, ani ne měsíc po oznámení výsledků referenda, již můžeme oznámit, že se Austrálie stala další zemí, která manželství zrovnoprávnila. Zákon již minulý týden prošel senátem a tento čtvrtek, v rámci příslušného hlasování i druhou komorou australského parlamentu (Australian House of Representatives). Navzdory relativně značné aktivitě odpůrců této legislativní změny, jež se v rámci předešlých týdnů dokázali zmobilizovat a hlasitě protestovat, z celkového počtu 150 poslanců hlasovali proti pouze 4 poslanci. Zrovnoprávnění manželství tak v Austrálii prošlo naprostou většinou.

New York times citovaly australského premiéra Malcolma Turnbulla, který po hlasování řekl, že tento zákon „patří nám všem“. Premiér Turnbull byl dlouholetým zastáncem manželství osob stejného pohlaví, avšak zákon se mu až doposud nedařilo prosadit. Premiér po hlasování dále prohlásil, že „toto je Austrálie: spravedlivá, rozmanitá, milující a naplněná úctou. Pro každého z nás je to skvělý den. “ Jen málokterá hlasování parlamentu byla doprovázená tolika emocemi jako tomu bylo u tohoto hlasování. Ihned po zveřejnění výsledku začali přihlížející v galerii zpívat australskou hymnu a mnozí ze zákonodárců se neubránili slzám dojetí.

Zdroj: twitter.com/abcnews

 

Změnou zákona dochází ke zrovnoprávnění párů různého a stejného pohlaví v nejrůznějších oblastech, ve kterých si předchozí nerovnoprávný institut s institutem manželství nebyly rovné a mění definici manželství ze „svazku muže a ženy“ ve „svazek dvou lidí“. Zákon rovněž automaticky rozezná statut manželství osob stejného pohlaví, které jej uzavřely v zahraničí.

Několik zákonodárců se pokusilo prosadit pozměňovací návrhy, které měly údajně chránit náboženské svobody odpůrců stejnopohlavního manželství, nicméně se nesetkali s úspěchem. Premiér Turnbull v tomto ohledu poznamenal, že „legislativa nijak ministry nebo jiné celebranty nenutí k tomu, aby svatby homosexuálních párů organizovali, a že tyto sňatky rovněž nijak neohrožují blahovůli náboženských skupin, které se postavily proti manželství osob stejného pohlaví“ (New York Times).

Na zrovnoprávnění manželství čekali Australané a Australky dlouhých 23 let, návrh zákona byl od roku 2004 australskému parlamentu předložen neúspěšně celkem 22x. Evan Wolfson, zakladatel organizace Freedom to Marry, díky níž se mu podařilo prosadit rovnost manželství ve Spojených státech amerických, tento milník v demokratické historii Austrálie okomentoval jako „obrovské potvrzení důstojnosti homosexuálů v jiné zemi, které se odrazí v životě lidí po celé Austrálii a ve světě.“ Evan Wolfson tento rok rovněž navštívil Prahu a podpořil české osobnosti z koalice Jsme Fér, kteří i v České republice usilují o zrovnoprávnění manželství pro všechny, nehledě na pohlaví osob, které do něj chtějí vstoupit.

Related posts