Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Páry stejného pohlaví díky aktuálnímu nálezu rakouského Ústavního soudu (ÚS) budou moci vstupovat do manželského svazku již od roku 2019. ÚS shledal, že aktuální úprava zákona o manželství v Rakousku porušovala pravidla, která zamezují diskriminaci. Případ, kterým se ÚS zabýval, byl založen na žalobě lesbického páru z roku 2009, který chtěl vstoupit do manželského svazku, avšak rakouská legislativa mu to neumožňovala. Aktuálně platný zákon o registrovaném partnerství (registrace) se ale rušit nebude, naopak nově si páry budou moci vybrat, zda chtějí vstoupit do institutu manželského, nebo se pouze budou chtít pouze zaregistrovat, přičemž nález ÚS shledal, že do registrovaného partnerství by měly mít právo vstupovat i páry heterosexuální a tento dosavadní institut by tak neměl být výlučný jen pro páry stejného pohlaví.

Ve svém prohlášení soud uvedl, že rozlišování mezi různými druhy svazků není obhajitelné, neboť jsou takto diskriminovány vztahy stejného pohlaví, protože to lidi nutí k tomu, aby odhalovali svou sexuální orientaci v situacích, ve kterých to není relevantní. Právník Helmut Graupner, který žalující stranu zastupoval, rozhodnutí ÚS ocenil příspěvkem na sociálních médiích, ve kterém uvedl, že „tleská rakouskému soudu za to, že chápe rovnost párů stejného pohlaví jako „základní lidské právo“. Toto rozhodnutí ovšem rozdělilo vznikající rakouskou vládní koalici, protože konzervativní Lidová strana (OVP) uvedla, že rozhodnutí bude akceptovat, nicméně krajně-pravicová Strana pro svobodu (FPO) rozhodnutí soudu kritizovala. Obě strany ovšem v loňském roce návrh zákona na zrovnoprávnění manželství odmítly.

Aktuálně pravomocným rozhodnutím rakouského Ústavního soudu se Rakousko zařadí po bok 15 dalších evropských zemí, které již manželství osob různého pohlaví zrovnoprávnily a zpřístupnily jej tak i osobám stejného pohlaví. První zemí, která zrovnoprávnila manželství bylo Nizozemsko, a to již v roce 2001. Celosvětově již rovnost manželství platí ve 25 zemích světa. Nedávno bylo bleskově přijato v Německu, aktuálně pak, po lidovém hlasování v Austrálii místní vláda uvedla, že jej rovněž bude akceptovat.

V příspěvku jsme čerpali ze zpráv BBC.

Related posts