Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Jen několik dní potom co byl institut manželství zrovnoprávněn ve Slovinsku, začal podobný zákon platit i v severském Finsku. Ode dnešního dne (1. 3. 2017) je tak ve Finsku platný zákon, který zrovnoprávňuje manželství, jak pro heterosexuální (různopohlavní), tak i homosexuální (stejnopohlavní) páry.

Rovnoprávné manželství proto ode dnešního dne, mimo mnohých západoevropských zemí, tak platí již v celé Skandinávii. Předchozí zákon, podobný českému registrovanému partnerství, ve Finsku platil od roku 2002, ten ovšem partnerům poskytoval jen omezená práva. Nový zákon již manželům, například, umožňuje dohodnout se na společném příjmení a především umožňuje homosexuálním párům zažádat o adopci dítěte.

Evropa zůstává v otázce rovnosti manželství spíše rozdělená:

Rovnost manželů, tedy stejná práva poskytují ve 14 zemích:

 • Skandinávských zemích: Norsku, Švédsku, Finsku, Dánsku a na Islandu
 • Benelux: Belgie, Nizozemsko, Lucembursko
 • Velká Británie (Severní Irsko pouze registrované partnerství) a Irsko
 • Francie, Španělsko a Portugalsko
 • Post-socialistické země: Slovinsko

Jako jediný druhořadý insititut, tzv. registrované partnerství, rozeznává dalších 14 zemí:

 • Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko
 • Severní Irsko
 • Česko, Maďarsko, Chorvatsko,
 • Země Středozemí: Itálie, Řecko, Kypr, Andorra, San Marino, Malta

Rovnost manželství bylo ústavně znemožněno lidovým referendem či zásahem do ústavy v 11 zemích:

 • v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku
 • v Chorvatsku, Srbsku, Kosovu, Bulharsku
 • v Litvě, Lotyšsku
 • v Bělorusku a na Ukrajině

V ostatních zemích zákony stejnopohlavní partnerství prozatím nerozeznávají.

 

Related posts