Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Již celá řada zahraničních výzkumů, včetně tzv. meta-studií (které ověřují platnost problému srovnáním velkého počtu kvalitních provedených studií), poukázala, na u nás nestále přehlížený problém – vysokou sebevražednost ne-heterosexuálních (LGBTQ) dětí, mladistvých a dospělých. Ačkoliv se jedná o značně komplikovaný problém, je možné zjednodušeně říci, že jej ovlivňuje celá řada vzájemně propojených psychologických, společenských, kulturních, politických a dalších procesů. Poslední dobou avšak napovrch vyplouvají důkazy, které ukazují, že primární roli hrají především tzv. strukturální procesy typu stigmatizace, diskriminace a právní druhořadosti těchto lidí před zákonem.

Výsledky z nejnovější studie publikované minulý týden v prestižním odborném žurnálu JAMA Pediatrics přinesly velmi důležitá data, jež doslova oběhla celý svět. Shromáždila totiž mezi prvními přímé důkazy, jež ukazují, že právní situace a vztah státu k ne-heterosexuální populaci skutečně ovlivňuje i tak vážný zdravotní problém, jakým je sebevražednost mladistvých. Výsledky z této reprezentativní studie provedené ve 47 státech USA ukazují, že ve státech, kde bylo v průběhu minulých let zrovnoprávněno stejnopohlavní manželství došlo v průběhu let k průměrně 7% poklesu sebevražednosti u všech studentů středních škol (uvažováno o celkovém počtu sebevražedných pokusů v předešlém roce), přičemž tento pozitivní vliv byl vysoce koncentrován právě v populaci ne-heteterosexuálních adolescentů, u kterých pokles v sebevražednosti dosáhl téměř 28,5 %.

Z těchto výsledků je tedy zřejmé, že politická a právní (ne)jistota LGBTQ lidí hraje významnou roli v ochraně veřejného zdraví.

 

 

Related posts