Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Od včerejšího dne ve Slovinsku vstoupil v platnost nový zákon, který ne-heterosexuálním Slovincům, či všem svazkům stejného pohlaví, umožňuje uzavírat manželství, za téměř stejných právních okolností jako heterosexuálům. Poskytuje prakticky stejná práva jako v manželství. Slovinsko se tak stalo první post-komunistickou zemí, která podobný zákon prosadila, a první zemí z této části Evropy, ve které byl již druhořadý institut registrovaného partnerství nahrazen rovnoprávnějším stejnopohlavním manželstvím.

Manželé jsou si tak mohou být ve Slovinsku již téměř rovni, téměř proto, že Slovinci v rámci svého celostátního referenda, které se uskutečnilo v prosinci 2015 za poměrně agresivní kampaně místní náboženské komunity přiřčení práv stejnopohlavních manželů na společnou adopci odmítli. Tato otázka proto stále není vyřešená a rovnoprávnost heterosexuálních a homosexuálních manželství není prozatím tedy ani ve Slovinsku úplná.

Evropa zůstává v otázce rovnosti manželství spíše rozdělená:

Rovnost manželů, tedy stejná práva poskytují ve 14 zemích:

 • Skandinávských zemích: Norsku, Švédsku, Finsku, Dánsku a na Islandu
 • Benelux: Belgie, Nizozemsko, Lucembursko
 • Velká Británie (Severní Irsko pouze registrované partnerství) a Irsko
 • Francie, Španělsko a Portugalsko
 • Post-socialistické země: Slovinsko

Jako jediný druhořadý insititut, tzv. registrované partnerství, rozeznává dalších 14 zemí:

 • Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko
 • Severní Irsko
 • Česko, Maďarsko, Chorvatsko,
 • Země Středozemí: Itálie, Řecko, Kypr, Andorra, San Marino, Malta

Rovnost manželství bylo ústavně znemožněno lidovým referendem či zásahem do ústavy v 11 zemích:

 • v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku
 • v Chorvatsku, Srbsku, Kosovu, Bulharsku
 • v Litvě, Lotyšsku
 • v Bělorusku a na Ukrajině

V ostatních zemích zákony stejnopohlavní partnerství prozatím nerozeznávají.

Related posts