Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Světoznámý odborník John Pachankis, PhD pracuje jako docent na Yaleově univerzitě ve Spojených státech amerických. Publikoval již přes stovku odborných prací a jeho výzkumy v oblasti psychologie LGBTQ+ lidí patří mezi nejcitovanější na světě. Docent Pachankis aktuálně rozvíjí spolupráci s výzkumníky nejen v USA, ale i v řadě evropských zemí včetně Švédska, Rumunska a aktuálně s Michalem Pitoňákem z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) rozvíjí spolupráci v Česku.

John Pachankis v rozhovoru s Michalem Pitoňákem zodpoví mimo jiné na následující otázky:

 • Které specifické faktory působí na duševní zdraví LGBTQ+ lidí?
 • Co je to tzv. menšinový stres? Které stresory patří mezi tzv. menšinové stresory?
 • Co lze ve společnosti dělat proto, aby byl coming-out snazším procesem?
 • Jak spolu souvísí zpřístupnění manželství i pro páry stejného pohlaví a stigma?
 • Které instituce hrají nejvýznamnější roli v možnosti destigmatizace ne-heterosexuality?
 • Jak ovlivnilo zrovnoprávnění manželství v USA duševní zdraví tamních LGBTQ+ lidí?
 • Lze jednoznačně říci, že duševní zdraví LGBTQ+ lidí je ovlivňováno zákony v různých zemích?
 • Nelze vyšší výskyt duševně-zdravotních problémů u LGBTQ+ lidí vysvětlovat nějakou jejich přirozenou popř. biologickou odlišností?
 • Jaký podíl ve společnosti zastávají sexuální menšiny, jedná se o 4, 5 nebo 10 %?
 • Jaké otázky si máme při hledání odpovědi na předchozí otázku klást?
 • Proč se lidé v zemích východní Evropy podstatně častěji identifikují jako heterosexuálové, navzdory faktu, že se chovají ne-heterosexuálně?

Rozhovor proběhl dne 15. července 2019 při příležitosti návštěvy docenta Pachankise v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ), kde rovněž dne 16. července 2019 vystoupil se svou přednáškou The Epidemic of LGBTQ Depression and Solutions to Stigma-Based Stress. Návštěva docenta Pachankise se uskutečnila v rámci výzkumného projektu č. 19-14801S nazvaného Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku financovaného Grantovou agenturou ČR, jehož hlavním řešitelem je RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. (NUDZ).

 

Related posts