Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Malta se stala první evropskou zemí, která zakázala jakékoliv pokusy sexuální orientaci lidí měnit, potlačovat či se ji snažit eliminovat. Navzdory faktu, že mnohé liberální země již před řadou let, homosexualitu dekriminalizovaly a rovněž ji vyškrtly ze seznamu duševních onemocnění, v mnohých zemích stále mnoho „psychologů“ podporuje kontroverzní „terapii homosexuality“, při které zdánlivě „nespokojenému homosexuálovy“ pomáhají ve změně sexuality. „Nespokojený homosexuál“ může být ale nešťastný pouze proto, že je v heteronormativní společnosti diskriminován a stigmatizován. Nicméně i navzdory faktu, že prestižní psychologické společnosti (např. ve Velké Británii či v USA) tyto „terapeutické snahy o změnu sexuální orientace“ již zapověděly a označily je za pseudovědecké, nepodložené, ale i kontraproduktivní (protože způsobují pacientovi újmu), stále jsou ve většině zemí, včetně Česka, legální a poměrně běžně praktikované.

Výzkum, který v roce 2009 zveřejnila britská nevládní organizace Stonewall, pak ukázal, že z 1300 odborníků činných v psychiatrii, vy více než 200 svým pacientům nabídlo nějakou formu „terapie homosexuality“. Takto vysoké číslo je na pováženou, zvláště když přihlédneme k faktu, že Velká Británie patří k nejliberálnějším státům v Evropě.

Pochopení a uznání rozmanitosti lidské sexuality ve společnosti je jistě dlouhodobým procesem, jak je ale vidět, tak malý ostrovní stát Malta nám poskytuje velmi zářný příklad, když ve své nové úpravě zákona nyní již kodifikovala, že: „žádná sexuální orientace, genderová identita či způsob genderového vyjádřování není poruchou ani nemocí„.

Related posts