Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Ministerstvo zahraničí Spojených států amerických zakázalo vydávání zahraničních rodinných víz (kategorie A) pro páry stejného pohlaví, které nejsou oddány. Víza byla osobám schvalována v případě, že jeden/jedna z partnerů/partnerek žil/a na území Spojených států a zastával/a diplomatickou funkci (New York Times). Změna má dopad na partnery úředníků OSN, pracovníků velvyslanectví a konzulátů a zahraničních vojenských pracovníků vykonávajících službu na území amerických vojenských základen (CNN politics). O vízum kategorie A mohou tedy, dle nového zákona, požádat pouze osoby příbuzensky spřízněné (krví, manželstvím, registrovaným partnerstvím nebo adopcí), vypadává tak možnost pro partnery stejného pohlaví v jejichž domovských zemích není žádná forma manželství pro stejnopohlavní páry umožněna. Osoba, která tyto požadavky nesplňuje, může zažádat o kategorii B-2 (A-category visas, B-category visas). Výjimka platí pro osoby z domovských zemí, které umožňují získání víza partnerům/partnerkám amerických diplomatů (Guardian).

Podle nového zákona, který ministerstvo zahraničí schválilo, bude muset každý, kdo žádá o vydání víza, předložit doklad o uzavření manželství či registrovaného partnerství (dále RP). Osoby, které již vízum mají, musí doklad o uzavření manželství či RP doložit do konce tohoto roku, jinak jim bude vízum odebráno a nebudou moci diplomatickou funkci na území Spojených států dále vykonávat (New York Times). Toto pravidlo je ovšem pro homosexuální páry často nemožné splnit, protože možnost uzavírat stejnopohlavní manželství nebo RP mají jen některé státy OSN – konkrétněji 25 členských států (Time). Úředníci ministerstva zahraničí uvedli, že v případě legislativního zabránění manželství či RP v domovských zemích, budou žádosti jednotlivě posuzovány. Jednou z možností je například oddání partnerů v některých státech USA, které nevyžadují k uzavření manželství či RP trvalé bydliště na území daného státu nebo vydání cestovního víza. Otázkou ovšem zůstává, jak toto zatížení úředního systému bude fungovat.

Zdá se, že celý koncept nové politiky nepočítá s faktem, že LGBTQ+ lidé mohou, v případě uzavření stejnopohlavního manželství nebo RP a navrácení do země, čelit ve svých domovských zemích trestu odnětí svobody či jiné formě trestu. Je tedy možné, že páry budou novou politikou de facto „násilně“ rozdělovány. Na druhou stranu, obyvatelé Spojených států mají uzákoněnou možnost manželství pro všechny, a tak nelze mluvit o odebrání práv LGBTQ+ lidem, jak by se mohlo zdát z pohledu lidí, kteří ve svých domovských zemí tuto možnost nemají. Na celou věc je tedy možné nahlížet jako na snahu sjednocení vízové politiky pro všechny obyvatele Spojených států. Navíc, je zcela běžnou praxí, že státy diplomatická víza nevydávají a to ani diplomatům ze Spojených států, které doteď tento krok umožňovaly. Je také možné, že tato skutečnost ovlivní politické nastavením zemí, které nemají uzákoněné manželství pro všechny, a bude de facto pro LGBTQ+ lidi pozitivním krokem.

Z tohoto pohledu jde tedy prozatím především o byrokratické komplikace, kterým musejí dotčené osoby čelit. Nezbývá nic jiného než čekat, jak se celá věc vyvine, a doufat, že nenastanou problémy ze strany státu nebo ze stran extremistických politických stran a organizací, které vystupují proti rovnoprávnosti LGBTQ+ lidí.

 

Použitá literatura a zdroje:

DURKIN, Erin. US begins denying visas for same-sex domestic partners of diplomats [online]. 2. 9. 2018 [cit. 2018-10-21]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2018/oct/02/us-visas-same-sex-domestic-partners-diplomats-un-staff-denied.

HANSLER, Jennifer a Richard ROTH. US halting visas for same-sex partners of diplomats [online]. 2. 9. 2018 [cit. 2018-10-21]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2018/10/02/politics/same-sex-couples-diplomatic-visas/index.html?utm_medium=social&utm_term=link&utm_content=2018-10-07T07%3A30%3A06&utm_source=fbCNN.

MEIXLER, Eli. Trump Administration Halts Visas for Unmarried Same-Sex Partners of Diplomats [online]. 2. 10. 2018 [cit. 2018-10-08]. Dostupné z: http://time.com/5412318/u-s-visa-same-sex-partner-diplomats/.

TRAVEL.STATE.GOV. Visas for Diplomats and Foreign Government Officials [online]. [cit. 2018-10-21]. Dostupné z: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/other-visa-categories/visas-diplomats.html.

TRAVEL.STATE.GOV. Visitor Visa [online]. [cit. 2018-10-21]. Dostupné z: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html.

WONG, Edward a Michael SCHWIRTZ. U.S. Bans Diplomatic Visas for Foreign Same-Sex Domestic Partners [online]. 2. 10. 2018 [cit. 2018-10-08]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2018/10/02/us/politics/visa-ban-same-sex-partners-diplomats.html.

Related posts