Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Na Slovensku byl zamítnut návrh zákona o partnerském soužití, který je v České republice znám jako zákon o registrovaném partnerství. Návrh zákona se netýká pouze neheterosexuálních párů, ale jde o návrh nového institutu partnerského soužití, který by, v případě přijetí, byl otevřen také párům heterosexuálním. V zákoně jsou zahrnuty mimo jiné také právní úpravy týkající se otázek dědického práva či nároků na informace o zdravotním stavu partnera (Kotain 2018).

Návrh byl podán opoziční stranou SaS (Sloboda a Solidarita), přičemž ze strany opozice nešlo o první pokus prosazení tohoto zákona (Fiala 2018). První pokus proběhl již v roce 1997, další pak v letech 2000 a 2012 (Národná rada Slovenskej republiky 2012). Všechny návrhy však byly parlamentem zamítnuty (Fiala 2018). Parlament tak dává opakovaně slovenské společnosti najevo, že hájí ústavní ochranu manželství mezi mužem a ženou, respektive že zastává ústavní zákaz stejnopohlavního manželství, který na Slovensku platí od roku 2014 (Burčík 2014).

Manželství je na Slovensku definováno zákonem č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jeho definice zní:

Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovol´ného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželství po plnení pomienok ustanovených týmto zákonom.

Účelem manželství je:

Účelom manželství je vytvoriť harmonické a trvalé životné společenstvo, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí.

V případě dalších neúspěchů, které zabrání zákon o partnerském soužití prosadit, se mohou (nejen) slovenští aktivisté zastávající práva LGBTQ+ komunity obrátit na Evropský soud pro lidská práva či doufat, že změna nastane s případnou změnou vlády. Otázkou však zůstává, zda je na takový krok slovenská společnost připravena.

 

Použité zdroje a literatura:

BURČÍK, Matúš. Chránia manželstvo, menia justíciu. Pozrite si, kto hlasoval za zmenu Ústavy [online]. 4. 7. 2014 [cit. 2018-09-24]. Dostupné z: https://domov.sme.sk/c/7226301/chrania-manzelstvo-menia-justiciu-pozrite-si-kto-hlasoval-za-zmenu-ustavy.html

FIALA, Jan. Slovensko opět odmítlo registrované partnerství. Dočká se ho někdy, nebo se obrátí na Evropský soud pro lidská práva? [online]. 20. 9. 2018 [cit. 2018-09-24]. Dostupné z: https://www.nakluky.cz/magazin/item/8058-slovensko-opet-odmitlo-registrovane-partnerstvi-docka-se-ho-nekdy-nebo-se-obrati-na-evropsky-soud-pro-lidska-prava/

KOTIAN, Jakub. Liberálom zavádzanie nepomohlo. Registrované partnerstvá parlament odmietol[online]. 18. 9. 2018 [cit. 2018-09-24]. Dostupné z: https://www.hlavnespravy.sk/liberalom-zavadzanie-nepomohlo-registrovane-partnerstva-parlament-odmietol/1524724#

Národná rada Slovenskej republiky: hlasovanie poslancov [online]. 6. 11. 2012 [cit. 2018-09-24]. Dostupné z: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze%2Fhlasovanie%2Fhlasovanie&ID=31058

Zákony pre ludí [online]. 2005 [cit. 2018-09-24]. Dostupné z: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-36#cl1-cast1

[cite]

Related posts