Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Když nejvyšší soud v Tchaj-wanu v loňském roce vynesl rozsudek, že manželství párů stejného pohlaví má být legální, naplnil příznivce vedoucí dlouhá léta boj o rovnoprávnost nadějí. V prvním rozhodnutí svého druhu v Asii (květen 2017) soud pro zavedení možnosti uzavírat manželství i páry stejného pohlaví stanovil dvouletou lhůtu (tj. do roku 2019).

Z regionálního pohledu lze Tchaj-wan v oblasti přístupu k ne-heterosexuálním lidem považovat za relativně liberální zemi. Gay Taipei pride je například největším průvodem hrdosti, který lesbám, gayům, bisexuálním a trans lidem v tomto regionu poskytuje značné příležitosti pro spolupráci, zviditelnění a využití souvisejícího mediálního prostoru k otevírání otázek, které se zvláště v prostředí se silnou konzervativní tradicí mohou setkávat s odporem.

Typickou formu odporu, které emancipační hnutí ne-heterosexuálních lidí čelí v podstatě v globálním měřítku, jsou především referenda zorganizovaná odpůrci zrovnoprávnění LGBTQ+ osob ve státech, kde většinová společnost (z nejrůznějších důvodů) neprojevuje sympatie k této menšinové části společnosti.

Na základě petičního úsilí konzervativních skupin a skupin právníků (především pak Koalice Štěstí naší Příští Generace – 幸福盟) tak i Tchajwanská Volební komise začátkem tohoto roku schválila návrh referenda, jehož vznik byl motivován nesouhlasem části společnosti s rozsudkem nejvyššího soudu (Taipei Times; Reuters).

V referendu, které proběhlo v sobotu 24. listopadu, tchajwanská veřejnost podpořila návrhy, jejichž cílem bylo znemožnit párům stejného pohlaví uzavírat manželství a také omezit vzdělání v oblasti LGBT problematiky ve školách (Bloomberg).

Tři otázky, které navrhly konzervativní skupiny, byly postaveny do protikladu ke dvěma otázkám, které prosadili zastánci zrovnoprávnění manželství. Většina voličů souhlasila například s otázkou: „Souhlasíte s tím, že by ustanovení občanského zákoníku mělo omezovat manželství jako svazek mezi mužem a ženou?“ a většina naopak nesouhlasila s otázkou zastánců zrovnoprávnění, zda by občanské právo mělo být užito k tomu, aby zaručilo právo párů stejného pohlaví uzavřít manželství. Aktuálně působící ředitelka tchajwanské Amnesty International Annie Huang výsledek okomentovala jako „ostrou ránu a krok zpět v oblasti lidských práv“ na ostrově. (CNN, Amnesty International). Pověst Tchaj-wanu, jako bašty asijského liberalismu, je tak výsledkem referenda otřesena (Reuters).

Na Tchaj-wanu žije necelých 26 milionů obyvatel, více než 7,5 milionu z oprávněných voličů hlasovalo ve prospěch omezení manželství jako sňatku mezi mužem a ženou a jen 3 miliony hlasovaly pro možnost tento institut otevřít i párům stejného pohlaví. Podobným poměrem vyhrál i již zmiňovaný návrh omezit výuku související s LGBT otázkami na základních a středních školách.

Podpora našeho referenda byla vyšší, než jsme očekávali, což naznačuje, že většina lidí nesouhlasí s právními změnami manželského systému,“ řekl/a Yu Hsin-yi z Koalice Štěstí naší Příští Generace (幸福盟). „Nejsme proti tomu, aby pro soužití párů stejného pohlaví existovala pravidla. Pouze odmítáme změny v manželství“. Dle informací zveřejněných deníkem The Guardian konzervativní skupiny na svoji kampaň zaměřenou na zamezení zrovnoprávnění manželství i pro osoby stejného pohlaví disponovaly rozpočtem ve výši 100 milionů tchajwanských dolarů (cca 73 milionů korun).

Dle Guardianu tak tchaj-wanské sdělovací prostředky a sociální sítě v posledních týdnech doslova zaplavily dezinformace jako například, že: „manželství osob stejného pohlaví negativně ovlivní propadající se porodnost,“ nebo že „se ostrov stane přístavem cizinců s HIV, kteří by chtěli zneužít místního zdravotnického systému.“

Podle vyjádření Tchajwanské Koalice pro rovnost manželství (伴侶盟) „je referendum nelegální a protiústavní, ostře rozdělilo a poškodilo společnost, … výsledek ukazuje, že většina lidí byla oklamána nepravdivými informacemi ze strany anti-gay skupin“ (Reuters).

Dle Reuters tchajwanská vláda uvedla, že rozhodnutí nejvyššího soudu z května 2017 nebude výsledem referenda zpochybněno, očekává se však, že orgány následkem sobotního hlasování přijmou zvláštní zákon o svazcích osob stejného pohlaví, který tedy nebude muset formátu rovnosti manželství (marriage-equality) odpovídat. Dle agentury Bloomberg je však vláda na základě výsledku referenda povinna učinit konkrétní kroky k naplnění výsledků hlasování, což představuje výzvu zvláště pro prezidentku Tsai Ing-wen, jež se podle aktivistů v poslední době odklonila od slibu prosadit rovnost manželství, jímž se pyšnila před volbami v roce 2016.

Annie Huang, ředitelka tchajwanské pobočky Amnesty International pak výsledek referenda odsoudila a upozornila, že „výsledek nesmí být použit jako záminka pro další podkopávání práv LGBTI osob. Tchajwanská vláda musí zakročit a všemi nutnými prostředky zajistit důstojnost a rovnost všem, nehledě na to, koho milují.“ (Annie Huang, Amnesty International).

 

Závěrem tak dodáváme, že užití referenda jako nástroje, při kterém hlasující většina umožňuje politické reprezentaci příslušné země vyvázat se ze zodpovědnosti za zajištění práv a svobod existující menšiny, nelze shledat za obhajitelnou praxi, neboť v tomto případě do popředí klade názor mnohdy neinformované a nezainteresované většiny (která může rovněž svá rozhodnutí zakládat na předsudcích), před názorem a nálezem ústavního soudu příslušné země. Následující dny, týdny a měsíce proto ukáží, zda na Tchaj-wanu zvítězí většinový „předsudek“ nebo rozsudek ústavního soudu.

 

Použité zdroje:

Business & Financial News, U.S & International Breaking News | Reuters [online].  [cit. 25.11.2018]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-taiwan-politics-lgbt/taiwan-voters-set-to-block-same-sex-marriage-in-referendum-idUSKCN1NT0Q7

Happiness Alliance seeks referendum – Taipei Times. Taipei Times [online].  [cit. 25.11.2018]. Dostupné z: http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2018/02/10/2003687411

Samson Ellis, Adela Lin [online]. [cit. 25. 11. 2018]. Dostupné z: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-25/referendum-defeat-leaves-taiwan-same-sex-marriage-push-in-doubt

Sex, lies and heated debate: Taiwan prepares to vote in gay marriage referendum | World news | The Guardian. [online].  2018 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies. All [cit. 25.11.2018]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/world/2018/nov/22/taiwan-gay-marriage-referendum-vote

Taiwan same-sex marriage: Voters reject court ruling – CNN. CNN International – Breaking News, US News, World News and Video[online]. [cit. 25.11.2018]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2018/11/25/asia/taiwan-same-sex-marriage-referendum/index.html

Taiwan: Referendum results rejecting marriage equality a “bitter blow” | Amnesty International. Document Moved [online]. 2018 Amnesty International [cit. 25.11.2018]. Dostupné z: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/taiwan-referendum-lgbti/

[cite]

Related posts