Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Často v diskusích slýcháme, že není zcela zřejmé jak je to s podporou veřejného mínění v otázce „manželství pro všechny“ (myšleno párů stejného i různého pohlaví). V minulém roce jsme proto zpracovali robustní analýzu založenou na několika mezinároních studiích (zařazeny byly i lokální studie u států, které se do velkých studií nezapojily). Ve výsledné mapě jsme pak zobrazili výsledky založené na těch nejkvalitnějších výsledcích, abychom mohli zodpovědět na otázky typu:

(a) jak velká musí být podpora veřejnosti, aby stát tuto právní úpravu schválil; nebo

(b) zda je možné naší veřejnost srovnávat se zeměmi Visegrádské čtyřky nebo spíše se zeměmi jako Německo a Rakousko, se kterými sdílíme rovněž kulturní, historické a jiné vazby.

V naší mapce tak jasně vidíte, že manželství i pro páry stejného pohlaví bylo uzákoněno i v zemích, kde je podpora veřejnosti nižší než u nás (Rakousko, Portugalsko) a od zemí Visegrádské čtyřky nás dělí propastný rozdíl v postojích veřejnosti, který značí, že toho máme podstatně více společného s postoji lidí v německy mluvících zemích, než na Slovensku, Maďarsku či v Polsku. Další informace naleznete v našem delším článku, ve kterém se věnujeme rovnosti manželství v celém světě.

 

Related posts