Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Pre-expoziční profylaxe (PrEP) je zkratka pro preventivní užívání antiretrovirových léků (ARV), které mohou zamezit infekci virem HIV dopředu před stykem s tímto virem. V zahraničí je tato profylaxe cílená především na osoby, které jsou ve zvýšeném riziku přenosu tohoto viru. PrEP je v současnosti nejefektivnější metodou prevence šíření epidemie HIV mezi gayi, bisexuály a dalšími muži, kteří mají sex s muži (MSM), metodou, která má velký potenciál doplnit zavedené nástroje jako pravidelné testování, užíváním kondomů či dodržování léčebné terapie HIV pozitivními osobami.

Navzdory prokazatelně vysoké efektivitě je PrEP v Česku prozatím nedostupnou formou prevence šíření HIV.

Náměstkyně ministra zdravotnictví Teska Arnoštová v rozhovoru pro HN uvedla: „Trochu se mi příčí hradit lék, který bude někdo preventivně užívat, aby mohl hazardovat se svým zdravím. Omlouvám se za ten příměr, ale to je jako kdybychom hradili sebevrahovi neprůstřelnou vestu„. Tato politováníhodná interpretace ukazuje, že mezi aktuální překážky v dostupnosti PrEP nejsou jenom relativně vysoká cena ARV, která je způsobená obtížnější dostupností generických ARV, ale především převládající stigmatizace, nedostatek informací a reliktní moralizování ze strany odpovědných jednotlivců a institucí, které vytváří podhoubí pro stigmatizaci a související politiky poslušnosti, které vznikly v dřívějších dobách, ve kterých jsme ještě nerozuměli původu viru HIV, přičemž homosexuální sexuální aktivita byla patologizována a medikalizavána.

Přetrvávající široce rozšířené moralizující interpretační kontexty, v jejichž rámci jsou sexuální aktivity gayů, bisexuálů a dalších mužů, kteří mají sex s muži, reprezentovány jako „nezodpovědné“, „rizikové“, či dokonce jako „hazard se zdravím“ jsou tak spíše nevhodnými způsoby komunikace individuálních předsudků a stigmatu, nežli odpovídajícím popisem charakteru a příčin aktuální epidemiologické situace.

Navzdory faktu, že Česko patří spolu s Chorvatskem, Slovinskem a Maďarskem mezi státy, kde se HIV šíří téměř výhradně mezi MSM (80 % a více ze všech nových případů), populace gayů, bisexuálů a dalších mužů, kteří mají sex s muži dosud nebyla ve strategických dokumentech (Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013-2017) ani jasně definována jako klíčová populace, přičemž nemohlo tedy dojít ani k podpoře potřebných intervencí, které by na tuto klíčovou populaci adekvátně cílili preventivní aktivity. V současnosti přitom již v populaci MSM v Praze můžeme hovořit o překročeném prahu koncentrované epidemie, která v podstatě zapříčiňuje aktuální rapidní nárůst nových případů.

Způsoby přenosu HIV v rámci jednotlivých států v Evropě

 

Dle dostupných komplexních zahraničních studií je třeba za rychlým nárůstem epidemie HIV v populační skupině MSM potřeba hledat působení celé řady vzájemně propojených faktorů. Kdy pouze holistické chápání souboru vzájemně propojených biologicky determinovaných (např. násobně vyšší efektivita přenosu viru HIV při análním styku v porovnání se stykem vaginálním, atd.), behaviorálních  (např. dostupnost a četnost sexuálních partnerů, informace o možnostech prevence a příležitosti k praktikování bezpečného sexu, atd.) a strukturálně ovlivněných faktorů (např. charakter a dostupnost preventivních programů, nízkoprahových zařízení, stigmatizace HIV a ne-heterosexuality ze strany řady institucí, atd.) umožní zastavení aktuálně stále se rychleji šířící epidemii HIV mezi MSM.

Z důvodů zmíněných i dalších převládajících překážek v implementaci PrEP Světová zdravotnická organizace (WHO) aktuálně vydala klíčový soubor nástrojů, jehož cílem je PrEP zpřístupnit klíčovým skupinám a využít tak tento efektivní prostředek k zastavení epidemie HIV.

Překlad shrnutí v češtině najdete ve formátu PDF dole, originální dokumenty v anglickém jazyce jsou dostupné zde.

[pdfjs-viewer url=“http%3A%2F%2Fwww.queergeography.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2FWHO-HIV-2017.19-czech_revised_2.pdf“ viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

 

Related posts