Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Angola, středoafrická země se třiceti miliony obyvatel, se stala první zemí, která v roce 2019 dekriminalizovala takzvané „homosexuální chování,“ které bylo až do současnosti angolskou vládou chápáno jako „chování proti přírodě“.  Angolská vláda zároveň zakázala diskriminaci na základě „homosexuální orientace,“ a každý kdo je obviněn z uplatňování diskriminace na základě homofobie čelí trestu odnětí svobody ve výši až dvou let. Zákon byl přijat 23. ledna 2019. Jedná se o první změnu takového zákona (pod vedením prezidenta Joa Lourenca) od dob koloniálních, respektive od roku 1975, kdy Angola vyhlásila svou nezávislost na, do té doby své, portugalské kolonizační velmoci (HRW, News).

Diskriminace probíhala formou tiché státní podpory, nejednalo se o přímé a otevřené vládní pronásledování. Nicméně i tak bylo defacto zapříčiněno utlačování LGBTQ+ lidí na okraj většinové společnosti (HRW). Vláda tak dávala diskriminaci tichý souhlas, potažmo prostor pro její uplatňování. Diskriminace probíhala a stále probíhá na každodenní úrovni a každodenním pohybu a zejména pak v přístupu ve zdravotnictví, vzdělávání a možnosti nalezení zaměstnání.

V loňském roce místní LGBTQ+ organizace Iris Angola nabyla právní status, stalo se tak po čtyřech letech její aktivní činnosti v oblasti LGBTQ+ práv a boje za rovnost (News). Toto uznání bylo jedním z prvních kroků k nastolení dekriminalizace „homosexuálního chování“ a zároveň jednou z největších událostí na poli boje rovnosti angolské společnosti. Angola tak následovala další africké země, které tento krok učinily v minulých letech a lze předpokládat, že další země budou tento příklad v brzké budoucnosti následovat – kriminalizace „homosexuálního chování“ je stále uplatňována v desítkách dalších zemí (National post).

Nicméně, i když jde o velmi významný počin, není zcela jisté, jak reálně bude ve společnosti změna zákona uplatňována a jak dlouho potrvá změna v myšlení většinové společnosti, respektive v jak blízké budoucnosti budou LGBTQ+ lidé, alespoň, většinou občanů angolské společnosti plně respektováni. Aktuální změna však jednoznačně ukazuje, že byl vytvořen prostor pro další právní posun na úrovni zrovnoprávnění LGBTQ+ lidí, kteří tak budou chápáni a bráni, jako každý jiný občan žijící v Angole, potažmo všude jinde ve světě.

Použité zdroje:

Angola decriminalizes same-sex conduct, rights group says [online]. 24. 1. 2019 [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://www.660citynews.com/2019/01/24/angola-decriminalizes-same-sex-conduct-rights-group-says/.

REID, Graeme. Angola Decriminalizes Same-Sex Conduct [online]. 23. 1. 2019 [cit. 2019-01-25]. Dostupné z: https://www.hrw.org/news/2019/01/23/angola-decriminalizes-same-sex-conduct?fbclid=IwAR0P-_TKQofC02gOXArE4VZkt6umc5GPTul_7dxLgDyaqM_L5P_HbCB5yX0.

 

Related posts