Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Blíží se ve Švýcarsku manželství pro všechny?

Autorka: Jade MacEwan (Původně v angličtině pro QG)
Překlad: Jolana Navrátilová

11. června schválila Národní rada, dolní komora švýcarského parlamentu, navrhovaný zákon o stejnopohlavních manželstvích a rovnému přístupu k umělému oplodnění i pro ženy ze stejnopohlavních partnerství. Návrh v diskuzi podpořily všechny parlamentní skupiny, pouze Křesťanská demokratická strana vyslovila nesouhlas s umělým oplodněním. Navrhovaný zákon rovněž zavádí společné adopce stejnopohlavních párů. V současnosti nemohou švýcarské páry stejného pohlaví vstupovat do manželství, ale mohou ze zákona uzavřít občanské partnerství, za jehož ekvivalent jsou ve Švýcarsku pokládána také stejnopohlavní manželství uzavřená v zahraničí (Swiss Info, 11. 6. 2020).

Páry stejného pohlaví ve Švýcarsku musely na zlepšení svého právního postavení dlouho čekat. Občanská partnerství byla legalizována už před třinácti lety, ale ochrana gayů, leseb a bisexuálních lidí před diskriminací byla do zákona implementována teprve v únoru tohoto roku. Švýcarský parlament přitom vystupuje o poznání konzervativněji než obecná veřejnost, která podle průzkumu veřejného mínění provedeného organizací Pink Cross v únoru 2020 z 80 % souhlasí s manželstvím pro všechny (Swiss Info, 10. 2. 2020). Větší zisk progresivních stran po volbách v říjnu 2019 však naznačuje, že i švýcarský parlament by mohl být LGBT+ právům příznivěji nakloněn (Reuters, 11. 6. 2020).

Ovšem ke zrovnoprávnění manželství povede ještě dlouhá cesta. Poté, co zákon schválila Národní rada, se zákonodárná debata přesune do horní komory, tzv. Rady států. Křesťanská pravice už oznámila, že dříve než zákon po případném schválení vstoupí v platnost, hodlá o něm vyvolat hlasování v národním referendu (Swiss Info, 11. 6. 2020).

Referenda týkající se politických rozhodnutí i sociálních otázek jsou ve Švýcarsku poměrně častá – v průběhu roku se konají průměrně čtyři. Švýcarští občané jsou dotazováni na svůj názor v případě důležitých zákonů a sami mohou zákonodárný proces iniciovat, pokud se jim podaří nasbírat dostatečný počet podpisů potřebných ke konání referenda. Zatímco někteří tuto formu přímé demokracie považují za dokonalý model, jiní varují před tím, že i v takto zavedené demokracii je institut referenda zneužitelný populisty, což může vést ke kontroverzním politickým rozhodnutím (DW, 18. 5. 2014).

Také zákon proti diskriminaci gayů, leseb a bisexuálních lidí, který vstoupil v platnost v únoru, si vyžádal konání referenda, kterým se koalice pravicových stran pokusila navrhované změny zablokovat. Snažili se voliče přesvědčit, že antidiskriminační zákon bude porušovat svobodu projevu a ve svém důsledku homosexuální a bisexuální lidi poškodí, protože z nich vytvoří „slabou menšinu, která potřebuje ochranu“. Navzdory těmto argumentačním faulům hlasovalo 63,1 % švýcarské veřejnosti pro přijetí zákona (The Guardian, 2020).

Jelikož je institut referenda hojně využívaný a jedna z politických stran již jeho konání v souvislosti se zákonem o stejnopohlavních manželstvích navrhla, je pravděpodobné, že rovnost v manželství bude muset být i v případě schválení zákona v Radě států stvrzena referendem. Avšak švýcarská veřejnost už prokázala, že jí na právech LGBT+ lidí záleží, když plných 80 % podpořila stejnopohlavní manželství a v 66 % souhlasila s přístupem k umělému oplodnění pro ženy ze stejnopohlavních párů (Swiss Info, 10. 2. 2020). Zdá se tedy, že naděje, že případné referendum rovnost v manželství ve Švýcarsku potvrdí je značně vysoká.

Odkazy na zdroje:

Bondolfi, S. (10. 2. 2020). Survey shows broad Swiss support for same-sex marriage. Swiss Info. https://www.swissinfo.ch/eng/lgbt_survey-shows-widespread-swiss-support-for-same-sex-marriage/45549724

Keystone-SDA/ts. (11. 6. 2020). Swiss parliament pushes forward on same sex-marriage. Swiss Info. https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-parliament-pushes-forward-on-same-sex-marriage/

Oltermann, P. (9. 2. 2020). Swiss vote to approve legislation to protect LGBTQ+ rights. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2020/feb/09/swiss-vote-to-approve-legislation-to-protect-lgbtq-rights

Seiffert, J. (18. 5. 2014). Pros and cons of the Swiss referendum model. DW. https://www.dw.com/en/pros-and-cons-of-the-swiss-referendum-model/a-17643284

Shields, M. & Heavens, A. (11. 6. 2020). ‚Finally‘ say activists as Swiss same-sex marriage bill advances. https://uk.reuters.com/article/uk-swiss-lgbt-marriage/finally-say-activists-as-swiss-same-sex-marriage-bill-advances-idUKKBN23I1YV?feedType=RSS&feedName=worldNews

Related posts