Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Černá Hora uzákonila registrované partnerství

Autorka: Jade MacEwan (Původně v angličtině pro QG)
Překlad: Jolana Navrátilová

Černá Hora 2. června schválila zákon umožňující registrované partnerství, čímž se stala první zemí na Balkáně, která tento institut zavedla. Návrh podpořilo čtyřicet dva z osmdesáti jedna členů parlamentu, přičemž záporných hlasů bylo pouze pět (EuroNews, 2020).

Nový zákon uvítali také přední černohorští politici. Například premiér Duško Marković jej označil za „ohromný krok správným směrem pro černohorskou společnost“ a prezident Milo Đukanović uvedl, že zákon „uvádí zemi do společnosti nejrozvinutějších světových demokracií“ (European Western Balkans, 2020).

John Barac, výkonný ředitel skupiny LGBT Forum Progress, která usiluje o zrovnoprávnění LGBT+ lidí, se přiznal, že v přijetí zákona příliš nevěřil. Podle této organizace zákon přiznává stejnopohlavním párům většinu práv, která mají sezdané heterosexuální páry (s výjimkou práva na adopci dítěte), a bude mít „nesmírný dopad“ na život většiny LGBT osob v Černé Hoře (EuroNews, 2020).

Černá Hora, země s 620 000 obyvateli, která vede přístupové rozhovory s Evropskou unií, je 32. členským státem OSN, jenž občanský svazek stejnopohlavním párům umožnil. Zákon o registrovaném partnerství byl schválen po předchozím odmítnutí v červenci loňského roku (Reuters, 2020). Nějakou formu právního svazku premiér Marković párům stejného pohlaví slíbil již v roce 2012, neboť jeho vláda tento institut považovala za důležitý krok k přijetí do Evropské unie. Když však návrh zákona v roce 2019 doputoval do parlamentu, největší opoziční strana Demokratická fronta jej s pomocí srbské pravoslavné církve odmítla s tvrzením, že registrované partnerství ohrozí černohorské rodiny a „křesťanské hodnoty“. Není tak divu, že LGBT+ organizace v přijetí zákona tak brzy po jeho prvotním zamítnutí nedoufaly (Gay Star News, 2020).

Nový zákon vstoupí v platnost rok po jeho schválení, čemuž bude předcházet školení vládních úředníků a příprava potřebných dokumentů. První partnerství tak mohou být uzavřena v červenci 2021. V rámci „akčního LGBT+ plánu“, který výrazně zlepší právní postavení černohorských LGBT+ občanů, by měli být proškoleni rovněž policisté a zdravotníci (Gay Star News, 2020).

V poměrně konzervativní Černé Hoře se jedná o významný pokrok v oblasti lidských práv, přestože ředitel asociace Spektrum, Jovan Ulicević, varuje, že „cesta k rovnoprávnosti bude ještě dlouhá“ (EuroNews, 2020). Již samotné přijetí zákona však lze považovat za velký příslib pro budoucnost LGBT+ v této malé balkánské zemi (EuroNews, 2020).

Odkaz na zdroje:

EuroNews with AP, AFP (2. 7. 2020). Montenegro Becomes First Country in Balkans to Legalise Civil Partnerships. EuroNews. https://www.euronews.com/2020/07/02/montenegro-becomes-first-country-in-balkans-to-legalise-same-sex-civil-partnerships

EWB. (2. 7. 2020). Montenegro legalises same-sex civil partnerships. European Western Balkans. https://europeanwesternbalkans.com/2020/07/02/montenegro-legalises-same-sex-civil-partnerships/

Reid-Smith, T. (2. 7. 2020). Tiny European Country of Montenegro Legalizes Same-Sex Partnerships. Gay Star News. https://www.gaystarnews.com/article/tiny-european-country-of-montenegro-legalizes-same-sex-civil-partnerships/

Savage, R. (1. 7. 2020). Montenegro legalises same-sex civil partnerships. Reuters. https://www.reuters.com/article/us-montenegro-lgbt-lawmaking-trfn/montenegro-legalises-same-sex-civil-partnerships-idUSKBN24271A

Related posts