Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Chile se v rámci Latinské Ameriky řadí spíše mezi konzervativní státy. Homosexuální styk mezi muži byl v Chile dekriminalizován teprve v roce 1999 (cf. ČSR v roce 1961) a k uzákonění institutu registrovaného manželství došlo teprve předloni, v roce 2015 (cf. ČSR v roce 2006).

Jak ale aktuální události v regionu naznačují, Chile se hodlá zařadit po bok liberálnějších zemí. Registrovaná partnerství jsou v Latinské Americe legální již ve většině zemí, úplnou rovnost manželství již kodifikovaly v Argentině, Uruguayi, Kolumbii a Brazílii, tedy v největších státech tohoto regionu.

Chilský ústavní soud minulý týden rovněž potvrdil ukončení absolutního zákazu interrupcí, který v zemi dosud platil. Chilská prezidentka Michlelle Bachelet(ová) nyní předložila kongresu návrh zákona, ve kterém navrhuje zrovnoprávnit institut manželství, tj. otevřít jej i pro ne-heterosexuální páry, zdůraznila tak, že svazky párů stejného pohlaví by měly být rovnoprávné svazkům párů různého pohlaví, tj. včetně možnosti získat přístup k institutu adopce.

Britský deník Independent citoval Bachelet(ovou), která prohlásila, že: „nemůžeme dovolit, aby předsudky byly silnější než láska“.

 

Related posts