Scroll to top
© 2022, Queer geography, z.s.
en cs

Přesně před 100 lety bylo v československé ústavě zakotveno volební právo pro ženy. Dnešní datum je tak značně symbolické. Při příležitosti dnešního významného výročí proto publikujeme Mapu nabytí volebního práva žen ve světě, která je výsledkem našeho více než rok trvajícího projektu zaměřeného na ženská práva. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo ověřit konkrétní rok nabytí volebního práva pro ženy ve všech zemích na světě. Tehdejší Československo se tak nacházelo v první dvacítce zemí, ve kterých ženy tohoto milníku dosáhly.

Pro více informací o konkrétních událostech, které vedly k získání volebního práva žen doporučujeme navštívit stránku spolku Fórum 50 %.

Mapa nabytí volebního práva žen ve světě (otevřít na zvláštní stránce)

Related posts